[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Birmingham 2022 2023

Đại học Thành phố Birmingham công bố Học bổng GRTA cho những sinh viên mong muốn phát triển theo hướng nghiên cứu. Học bổng áp dụng cho năm học 2022-2023. Các sinh viên nghiên cứu tiến sĩ  sẽ được nhận trợ cấp 11.707 bảng Anh mỗi năm trong tối đa 2 năm. Đây là một […]

The post [UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Birmingham 2022 2023 appeared first on Du học blog.from Du học blog https://ift.tt/3rgDSFP
via IFTTT

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates