University of Gloucestershire - khóa học DBA phù hợp với sinh viên Việt Nam

From: Hoa Pham

International Development Advisor (Vietnam, Thailand, Myanmar)

Communications, Marketing and Student Recruitment Department

University of Gloucestershire


To Dong Thinh,

Đồng Thịnh là một trong những đại lý hoạt động hiệu quả nhất của chúng tôi về khóa học DBA trong những năm qua và chúng tôi hy vọng có thể tuyển thêm học viên cho chương trình này trong tương lai. Đội ngũ DBA của chúng tôi xin thiết lập một cuộc họp với đội Đồng Thịnh để thảo luận về chương trình và tìm cách thúc đẩy chương trình tốt hơn trong tương lai.DBA (Doctor of Business Administration - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh) là bằng cấp sau đại học cho phép sinh viên sau đại học tiếp tục học và làm luận văn. Không giống như tiến sĩ nghiên cứu PhD, nghiên cứu sinh sẽ học nhiều môn học ở trình độ nâng cao và có thể được yêu cầu hoàn thành các bài tập và vượt qua các kỳ thi chính thức trước khi tiếp tục giai đoạn luận án.

Tại sao chọn DBA?


DBA dành cho các doanh nhân cao cấp để đào sâu kiến thức và kinh nghiệm của họ cũng như nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề của tổ chức. Không giống như tiến sĩ, nghiên cứu sinh của DBA phải chứng minh kiến thức của họ theo cách tiếp cận dựa trên thực tế, định hướng kinh doanh, chẳng hạn như được thể hiện dưới dạng một luận án. Sở hữu bằng cấp DBA là một công cụ hữu ích trong việc tạo sự khác biệt cho một cá nhân trong thị trường việc làm ngày nay. Cũng cần lưu ý rằng trong khi tiến sĩ là cách truyền thống để vào học viện, các trường kinh doanh tốt nhất chủ yếu quan tâm đến những người có kinh nghiệm kinh doanh liên quan cũng như một DBA.Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates