[Pháp] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Manutech-Sleight Graduate School 2022-2023

 

[Pháp] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Manutech-Sleight Graduate School 2022-2023

HẠN CUỐI: 30/6/2022
Complete your master’s and PhD studies with the MANUTECH SLEIGHT Scholarships at MANUTECH SLEIGHT Graduate School and get a chance to start your academic journey in France.  Students who are curious and want to pursue a career in Surfaces Light Engineering Health and Society are eligible to apply for the scholarship. The applicants must hold a bachelor in science degree in computer science statistics or mathematics to receive the scholarship. Coordinated by Université de Lyon and managed by Université Jean Monnet in Saint-Etienne, MANUTECH SLEIGHT Graduate School is a training and cross-disciplinary research institute of Surfaces Light EngineerinG Health and SocieTy (SLEIGHT). The infrastructure and functional models of MANUTECH SLEIGHT Graduate School are based on a consortium of 8 top-ranking international research laboratories in the fields of surface engineering, optics, photonics, imaging, data sciences as well as biology. It is in partnership with 13 institutes, eight public bodies, two research organizations, and three private companies to bring the best opportunities to the students.

Application Deadline: The applications for this grant will be accepted only through 30th June 2022.

Brief Description
 • University or Organization: MANUTECH SLEIGHT Graduate School
 • Department: NA
 • Course Level:  Master 
 • Award: Tuition Fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in France

Eligibility
 • Eligible Countries: All international applicants from EU and non-EU countries are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Applicants can apply for the MLDM master program at MANUTECH SLEIGHT.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have applied for the desired programme at MANUTECH SLEIGHT.
How to Apply
 • How to Apply: The applicants must register themselves, log in and click on Master MLDM to apply for the same. The applicants will be considered and selected based on the quality of the application.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Sơ yếu lý lịch
 • Một tuyên bố động cơ cá nhân có ngày tháng và được ký
 • Hai thư giới thiệu ghi ngày tháng và có chữ ký nêu tên người nộp đơn trong dòng tiêu đề.
 • Bản sao hộ chiếu hợp lệ của bạn (ứng viên không thuộc Liên minh Châu Âu) hoặc chứng minh nhân dân (chỉ dành cho ứng viên thuộc Liên minh Châu Âu)
 • Bản sao có chứng thực của bản gốc B.Sc. văn bằng hoặc chứng nhận đã nộp thuế để lấy bằng tốt nghiệp
 • Bản sao bảng điểm hoặc hồ sơ học tập khác cung cấp bằng chứng về việc học đại học và sau đại học đầu tiên, bao gồm các tín chỉ và điểm đạt được trong mỗi môn học. Các khóa học trực tuyến phải được chứng nhận bằng cách cung cấp MLDM một cách để xác minh các chứng chỉ tương ứng.
 • Admission Requirements: The applicants must hold an Sc. degree with 180 ECTS or equivalent in computer science, statistics or mathematics to be accepted in a master or PhD programme at MANUTECH SLEIGHT.
 • Language Requirement: The applicants are required to attain minimum scores in the following English language proficiency tests:
 • TOEFL CBT – 213
 • TOEFL PBT – 550
 • TOEFL IBT – 82
 • IELTS – 6.5
 • Cambridge Proficiency Certificate of English – Grade B2
Benefits

MANTECH SLEIGHT sẽ cung cấp học bổng cho các sinh viên được chọn theo học chương trình thạc sĩ MLDM tại Pháp và tại chính trường đại học.

HẠN CUỐI: 30/6/2022

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates