[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Monash 2023

 

[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Monash 2023

HẠN CUỐI: 16/2/2023

Monash University is delighted to announce the Engineering International Success Scholarships for international students in Australia. The award program is introduced to recognise high-achieving worldwide students. By investing in students, Monash hopes to inspire them to use their education to benefit others. As ranks among the world’s top 100, Monash University is one of Australia’s leading universities that help change lives through research and education. Founded in 1958, it is the second oldest university in the state which has the five campuses, such as one in Malaysia and four in Victoria. Choosing to study at Monash University is a great decision. At Monash, they offer a broad range of flexible, easily understood course options that students need to build successful careers. Monash allows students to dive deeper into the particular area of study that really excites or inspires students.

Đại học Monash vui mừng thông báo Học bổng Thành công Quốc tế Kỹ thuật dành cho sinh viên quốc tế tại Úc. Chương trình giải thưởng được giới thiệu để công nhận những sinh viên có thành tích cao trên toàn thế giới. Bằng cách đầu tư vào sinh viên, Monash hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho họ sử dụng giáo dục của mình để mang lại lợi ích cho người khác. Được xếp hạng trong số 100 trường hàng đầu thế giới, Đại học Monash là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc giúp thay đổi cuộc sống thông qua nghiên cứu và giáo dục. Được thành lập vào năm 1958, đây là trường đại học lâu đời thứ hai ở bang có năm cơ sở, chẳng hạn như một ở Malaysia và bốn ở Victoria. Chọn học tại Đại học Monash là một quyết định tuyệt vời. Tại Monash, họ cung cấp nhiều lựa chọn khóa học linh hoạt, dễ hiểu mà sinh viên cần để xây dựng sự nghiệp thành công. Monash cho phép sinh viên đi sâu hơn vào lĩnh vực nghiên cứu cụ thể thực sự gây hứng thú hoặc truyền cảm hứng cho sinh viên.

Application Deadline: Applications for Semester 1, 2023 will open Tuesday 3 January and close Thursday 16 February 2023.

Brief Description
 • University or Organization: Monash University
 • Department: Faculty of Engineering
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: $10,000 per 48 credit points
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 12
 • Nationality: International
 • The prize can be taken in Australia

Eligibility
 • Eligible Countries: All nationalities are eligible.
 • Acceptable Course or Subjects: The funding program is going to be awarded for a postgraduate degree course in the Faculty of Engineering at Monash University, Australia.
 • Admissible Criteria: The applicants must meet all the following:
 • Applicants must be international students
 • A commencing student enrolling on a postgraduate degree
 • Students must have achieved a minimum WAM of 70 in their undergraduate degree.
How to Apply
 • How to Apply: No application is required. All students who are considering applying for a Master of Engineering are going to be automatically assessed. Applicants who apply for a course through the Victorian Tertiary Admissions Centre (VTAC) will automatically be considered for a range of scholarships. If you think you might be eligible for an equity scholarship, complete the VTAC scholarships application.
 • Supporting Documents: Bachelor of Engineering degree or equivalent, proof of English proficiency, and visa copy.
 • Admission Requirements: Applicants must check the Minimum entrance requirements for admission to Monash University Australia.
 • Language Requirement: All applicants need to meet English language requirements.
Benefits

The Monash University will be awarded to the highest achieving commencing students:

 • Towards your tuition fees, $10,000 per 48 credit points will be paid.
 • 12 scholarships are going to be presented per year.
 • To retain this funding recipient must maintain a minimum of Weighted Average Mark (WAM) of 60.
HẠN CUỐI: 16/2/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates