[Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Master Mind Scholarships Tại Các Trường Đại Học Bỉ 2023

 

[Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Master Mind Scholarships Tại Các Trường Đại Học Bỉ 2023

HẠN CUỐI: 28/4/2023

Master Mind Scholarships 2023-2024 in Belgium is an excellent opportunity for international students who wish to pursue their academic careers abroad. The Government of Flanders Master Mind Scholarships attracts enthusiastic and highly motivated individuals to an environment in which they can exchange ideas and learn from each other. This master’s scholarship in Europe offers the opportunity for students to acquire practical experience by integrating into a diverse community of intellectuals and masterminds. Moreover, the scholarship program has established itself as one of the leading programs in Europe that allow individuals to explore the country from a variety of perspectives, such as culturally as well as academically and practically.

The funded International Scholarship program 2023-2024 aims to promote Flanders and Brussels as top study destinations. The Flemish Ministry of Education and Training offers scholarships to outstanding students from around the world to pursue master’s degrees in Flanders and Brussels. The Flemish Ministry of Education recognizes the importance of promoting cultural diversity, education, and the advancement of knowledge by providing fully-funded scholarships for international students. The Master Mind Scholarship includes a grant of € 8400 + a tuition fee waiver per academic year.

This Master Mind Scholarship program 2023-2024 provides students with the opportunity to enhance their skills during their course of study and equip them with the latest competitive skills while staying in Flanders and Brussels. These students have the opportunity to work under the supervision of renowned mentors from prestigious universities. The scholarship should not be combined with another scholarship from the Flemish government or an Erasmus Mundus scholarship. 

Học bổng Master Mind 2023-2024 tại Bỉ là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi sự nghiệp học tập ở nước ngoài. Học bổng Master Mind của Chính phủ Flanders thu hút những cá nhân nhiệt tình và có động lực cao đến với một môi trường mà họ có thể trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau. Học bổng thạc sĩ ở Châu Âu này mang đến cơ hội cho sinh viên có được kinh nghiệm thực tế bằng cách hòa nhập vào một cộng đồng trí thức và những người chủ mưu đa dạng. Hơn nữa, chương trình học bổng đã trở thành một trong những chương trình hàng đầu ở Châu Âu cho phép các cá nhân khám phá đất nước từ nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như văn hóa cũng như học thuật và thực tế.


Chương trình Học bổng Quốc tế được tài trợ 2023-2024 nhằm mục đích thúc đẩy Flanders và Brussels trở thành điểm đến học tập hàng đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo Flemish cấp học bổng cho những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới theo đuổi bằng thạc sĩ tại Flanders và Brussels. Bộ Giáo dục Flemish công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, giáo dục và nâng cao kiến thức bằng cách cung cấp học bổng được tài trợ toàn bộ cho sinh viên quốc tế. Học bổng Master Mind bao gồm khoản trợ cấp € 8400 + miễn học phí mỗi năm học.


Chương trình học bổng Master Mind 2023-2024 này mang đến cho sinh viên cơ hội nâng cao kỹ năng trong quá trình học và trang bị cho họ những kỹ năng cạnh tranh mới nhất khi lưu trú tại Flanders và Brussels. Những sinh viên này có cơ hội làm việc dưới sự giám sát của các cố vấn nổi tiếng từ các trường đại học danh tiếng. Học bổng không được kết hợp với học bổng khác từ chính phủ Flemish hoặc học bổng Erasmus Mundus.

Master Mind Scholarships 2023 Short Summary:
 • Scholarship Host Country: Belgium
 • Course Level: Masters
 • Scholarship Duration: Two years.
 • Eligibility: International Students
Benefits of the Master Mind Scholarships 2023:
 1. Students will receive a grant of € 8200 + a tuition fee waiver per academic year (60 ECTS).
 2. A Master Mind Scholarship grant covers accommodation costs, insurance, and a significant amount of their living expenses.
Participating Institutions in the Master Mind Scholarships In Belgium:
 1. Universities
 2. KU Leuven / University of Leuven
 3. University of Antwerp
 4. Antwerp Maritime Academy
 5. Ghent University
 6. Hasselt University
 7. Vrije Universiteit Brussel
 8. LUCA School of Arts
 9. Artesis Plantijn University College Antwerp
 10. Erasmus University College Brussels
 11. Karel de Grote University College
 12. PXL University College
 13. University College Ghent
Eligibility Criteria of the Master Mind Scholarships 2023:
 • Applicants must apply for a master’s degree program at a Flemish higher education institution.
 • Applicants should have a high standard of academic achievement and/or potential. (GPA of 3.5 out of 4.0)
 • The candidates must possess a good knowledge of the English language.
 • The student must be accepted by the Host institution to be considered for the scholarship.
Deadline:

The application deadline to apply for the Master Mind Scholarships 2023 In Belgium varies per institution.

How to Apply for the Master Mind Scholarships 2023?
 • Make sure that you are eligible to apply and that the Flemish institution of your choice is a Master Mind Scholarship participant
 • Applicants are encouraged to submit their applications to the host institution.
 • During the application process, the host institution creates your application file through the Mobility-Online application tool.
 • The Mobility-Online tool will send you an email informing you that you have been selected to participate in the Master Mind Scholarship program.
 Deadline: 28th April 2023 23h59 GMT+1

HẠN CUỐI: 28/4/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates