[Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Hasselt 2023

 

[Bỉ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Hasselt 2023

HẠN CUỐI: 1/3/2023
Hasselt University is starting a great initiative to support PhD level studies of dynamic students in Belgium. It has established the BOF Doctoral International Scholarships for the academic year 2023-2024. Applications from all interested and eligible students are welcomed. There is no restriction on age, gender, and nationality. The scholarship winners can expect to receive tuition fee coverage and may be a bench fee of up to 8,000 EUR upon further request and application. Founded in 1971, Hasselt University is a public research university that has a pronounced international orientation. It ranks 807th in Best Global Universities and 449th in QS World University Rankings 2023, having gone through an impressive transformation in less than 50 years. 
Đại học Hasselt đang bắt đầu một sáng kiến tuyệt vời để hỗ trợ các nghiên cứu cấp tiến sĩ của các sinh viên năng động ở Bỉ. Nó đã thành lập Học bổng Tiến sĩ Quốc tế BOF cho năm học 2023-2024. Các ứng dụng từ tất cả các sinh viên quan tâm và đủ điều kiện được hoan nghênh. Không có giới hạn về độ tuổi, giới tính và quốc tịch. Những người giành được học bổng có thể mong đợi nhận được bảo hiểm học phí và có thể là phí dự bị lên tới 8.000 EUR theo yêu cầu và đơn đăng ký thêm. Được thành lập vào năm 1971, Đại học Hasselt là một trường đại học nghiên cứu công lập có định hướng quốc tế rõ rệt. Nó xếp thứ 807 trong các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu và thứ 449 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023, đã trải qua một quá trình chuyển đổi ấn tượng trong vòng chưa đầy 50 năm.


Application Deadline: Student applications submitted after 5:00 pm, March 1st, 2023, will not be accepted. 

Brief Description
 • University or Organization: Hasselt University
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: Tuition fee 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International or Domestic
 • The award can be taken in Belgium

 Eligibility
 • Eligible Countries: Students from Belgium and other foreign countries can both apply. 
 • Eligible Course or Subjects: The students can apply for a doctoral study programme at Hasselt University. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must submit their applications in English. 
How to Apply
 • How to Apply: Admission application is required to be made at the university portal. The students who want to apply for the doctoral scholarship must submit a completed application form to BOF@uhasselt.be
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Research proposal 
 • Letters of recommendation 
 • Admission Requirements: The candidates must meet the admission requirements of the PhD programme they wish to join at Hasselt University. 
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL 
 • IELTS 
Benefits

The candidates selected by Hasselt University can expect to receive funding for starting personal mandates with a PhD finality for promising candidates PhD’s at the start of a doctoral trajectory.

HẠN CUỐI: 1/3/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates