[Ireland] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại University College Dublin 2023

 

[Ireland] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại University College Dublin 2023

HẠN CUỐI: 31/3/2023
The University College Dublin is inviting applications for CUD Global Excellence Scholarships to pursue an undergraduate and graduate taught degree program in Ireland for the academic year 2023-2024. The excellence awards are available to outstanding international students, and this program aims to support students in the university’s undergraduate and graduate-taught degree programs. Scholarships will be awarded a limited number of 100% and 50% tuition fees. One of Europe’s leading research-intensive institutes, UCD is presently ranked 226th by the Times Higher Education World Rankings. The university is also a component of the National University of Ireland and now ranks 236th in Best Global Universities and 181st in QS World University Rankings 2023. UCD’s task is to foster a culture of discovery, invention, and innovation while seeking knowledge. UCD was established in 1854. It is Ireland’s largest university and amongst the most prestigious universities.
Đại học Cao đẳng Dublin đang mời các đơn xin Học bổng Xuất sắc Toàn cầu CUD để theo đuổi chương trình cấp bằng đại học và sau đại học được giảng dạy ở Ireland cho năm học 2023-2024. Các giải thưởng xuất sắc dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, và chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên trong các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học của trường đại học. Học bổng sẽ được trao với số lượng có hạn là 100% và 50% học phí. Là một trong những học viện nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu của Châu Âu, UCD hiện được xếp hạng thứ 226 theo Xếp hạng Thế giới của Times Higher Education. Trường đại học này cũng là một thành viên của Đại học Quốc gia Ireland và hiện xếp thứ 236 trong các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu và thứ 181 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023. Nhiệm vụ của UCD là thúc đẩy văn hóa khám phá, phát minh và đổi mới trong khi tìm kiếm kiến thức. UCD được thành lập vào năm 1854. Đây là trường đại học lớn nhất Ireland và nằm trong số những trường đại học danh tiếng nhất.


Application Deadline: regional deadline

 • North America: Undergraduate only: deadline 01 February
 • South Asia: Graduate only: deadline: 28 February
 • All Other Regions: Undergraduate and graduate: deadline: 31 March
Brief Description
 • University or Organization: University College Dublin
 • Department: All
 • Course Level: Undergraduate and graduate taught
 • Award: 100% and 50% tuition fee
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Limited number
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Ireland

Eligibility
 • Eligible Countries: Overseas students can apply.
 • Acceptable Course or Subjects: The University offers an Undergraduate and graduate taught degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must be both citizens and residents of this region.
 • Applicants may be citizens and residents of countries outside the EU/EEA/ Swiss Confederation.
 • All applicants must be classified as non-EU for tuition fees and UCD admissions.
 • Applicants must meet the citizenship and residence requirements given in the Regional Information section of this document.
How to Apply
 • How to Apply: To apply for the grant, one must be admitted to an undergraduate or graduate-taught degree at the university. After that, you can apply for a scholarship application.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • CV
 • Cover letter
 • References
 • Academic transcripts,
 • Passport,
 • Letter of recommendation,
 • And other relevant documents.
 • Admission Requirements: Applicants should check all the country-specific entry requirements of the university.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.5
 • TOEFL – 90
 • ETAPP – C1
 • PTE – 63
 • DET – 110
Benefits

The University of Dublin will provide a limited number of 100% and 50% tuition fee Global Excellence Scholarships available to outstanding international students.

HẠN CUỐI: 31/3/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates