[Đức] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Public Service International Fellowships Tại Hertie School 2023

 

[Đức] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Public Service International Fellowships Tại Hertie School 2023

HẠN CUỐI: 1/8/2023

The Hertie School is announcing its Public Service International Fellowships to support bright students financially. Applications can be submitted for the academic year 2023-2024.  The fellowship is open to master-level students applying to join the Executive Master of Public Administration programme at the Hertie School. The applicants may be international or domestic students. Selection will be based on admission application and letter of motivation. A 25% tuition fee waiver will be presented to the awardees. The Hertie School is a German private, independent graduate school for governance. The school is a public school accredited to confer masters and doctoral degrees. It was founded in the December of 2003 and is now a community of leading international faculty and a diverse student body from over 50 countries. The Hertie School prepares its students to become exceptional graduate for leadership positions in government, business, and civil society. The faculty at Hertie School are internationally renowned and are at the top of their academic and research fields, giving students access to extensive networks of expertise. 

Trường Hertie đang công bố Học bổng Dịch vụ Công Quốc tế để hỗ trợ tài chính cho những sinh viên thông minh. Các ứng dụng có thể được nộp cho năm học 2023-2024. Học bổng dành cho sinh viên trình độ thạc sĩ đăng ký tham gia chương trình Thạc sĩ Hành chính Công tại Trường Hertie. Các ứng viên có thể là sinh viên quốc tế hoặc trong nước. Lựa chọn sẽ dựa trên đơn xin nhập học và thư động lực. Miễn 25% học phí sẽ được trao cho những người được trao giải. Trường Hertie là một trường sau đại học tư thục, độc lập của Đức về quản trị. Trường là một trường công lập được công nhận để cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Nó được thành lập vào tháng 12 năm 2003 và hiện là một cộng đồng gồm các giảng viên quốc tế hàng đầu và một nhóm sinh viên đa dạng từ hơn 50 quốc gia. Trường Hertie chuẩn bị cho sinh viên của mình trở thành sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cho các vị trí lãnh đạo trong chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Đội ngũ giảng viên tại Trường Hertie nổi tiếng quốc tế và luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực học thuật và nghiên cứu, giúp sinh viên tiếp cận với mạng lưới chuyên môn sâu rộng.

Application Deadline: Applications must be submitted before 1st August, 2023. 

Brief Description
 • University or Organization: Hertie School
 • Department: NA
 • Course Level: Masters
 • Award: Tuition fee 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International and Domestic 
 • The award can be taken in Germany 

Eligibility
 • Eligible Countries: German and overseas students can apply. 
 • Eligible Course or Subjects: Executive Master of Public Administration offered at the Hertie School can be applied for. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have at least three years of relevant work experience. 
 • The applicants must have proficiency in English. 
How to Apply
 • How to Apply: Admission applications must be submitted online. Interested candidates must highlight their interest in the scholarship in their letter of motivation to be considered for the fellowship. 
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Curriculum Vitae 
 • Letter of motivation 
 • Copies of official academic transcripts and diplomas 
 • Admission Requirements: The applicants must have a good higher education degree in any discipline (typically, Executive MPA participants have a background in business/economics, law, social science or natural sciences). 
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL PBT – 600
 • TOEFL CBT – 250
 • TOEFL iBT – 100 
 • CPE/CAE – C/B
 • IELTS – 7.0
 • Duolingo English Test – 125 
Benefits

The master students chosen by the Hertie School to be awarded this fellowship will be awarded a tuition fee waiver worth 25% of the tuition fee of the undertaken program. 

HẠN CUỐI: 1/8/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates