[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Quốc Gia Úc (Australian National University) 2023

 

[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Quốc Gia Úc (Australian National University) 2023

HẠN CUỐI: 30/6/2023
To support and assist students with financial need to purchase books considered essential to their studies, the Australian National University is emerging with a wonderful opportunity, the ANU Book Bursary. It will be awarded for the academic year 2023-2024. This award is an open opportunity that can be accessed by international and domestic students who enroll full-time in an undergraduate degree program at ANU. Applicants demonstrating financial need will be considered. The award amount is expected to cover the purchase of one or more of the requested textbooks. The Australian National University, located in Canberra, is a public research university founded 1946 in a spirit of post-war optimism. It is a unique university ranking 30th in QS World University Rankings 2023 and 62nd in Best Global Universities. 
Để hỗ trợ và hỗ trợ sinh viên có nhu cầu tài chính mua những cuốn sách được coi là thiết yếu cho việc học của họ, Đại học Quốc gia Úc đang nổi lên với một cơ hội tuyệt vời, ANU Book Bursary. Nó sẽ được trao cho năm học 2023-2024. Giải thưởng này là một cơ hội rộng mở dành cho sinh viên quốc tế và trong nước đăng ký toàn thời gian vào chương trình cấp bằng đại học tại ANU. Ứng viên chứng minh nhu cầu tài chính sẽ được xem xét. Số tiền thưởng dự kiến sẽ chi trả cho việc mua một hoặc nhiều sách giáo khoa được yêu cầu. Đại học Quốc gia Úc, tọa lạc tại thủ đô Canberra, là một trường đại học nghiên cứu công lập được thành lập năm 1946 với tinh thần lạc quan sau chiến tranh. Đây là một trường đại học duy nhất xếp hạng thứ 30 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023 và thứ 62 trong các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu.


Application Deadline: The scholarship application is open. 

Brief Description
 • University or Organization: Australian National University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Books
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Domestic and International
 • The award can be taken in Australia 

Eligibility
 • Eligible Countries: International and domestic students can both apply.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate-level degree programmes taught at the Australian National University can be applied for. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must demonstrate financial need and requirement to purchase an essential reading for a course/s.
 • The applicants must be enrolled in a full-time programme. 
How to Apply
 • How to Apply: The admission applications must be directed to the university portal. Students interested to apply for the bursary must complete an application form and submit it along with the below listed supporting documents to sa.assistance@anu.edu.au.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Proof of enrolment 
 • Recommendation of the book in the course outline or communication by the course
 • Bank statement
 • Admission Requirements: The applicants must meet the entry requirements of the programme they wish to join at ANU.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.5 
 • TOEFL IBT – 80 
 • TOEFL PBT – 570 
 • C1 – 176 
 • PTE – 64 
 • Duolingo – 110
Benefits

The successfully selected winners of this scholarship will be awarded a bursary amount that will cover the cost of one or more of the requested textbooks.

HẠN CUỐI: 30/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates