[Thụy Sĩ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ ETH Zurich E4D Scholarship Tại Đại Học Tại ETH Zurich 2023

 

[Thụy Sĩ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ ETH Zurich E4D Scholarship Tại Đại Học Tại ETH Zurich 2023

HẠN CUỐI: 30/4/2023

If you are planning to study in Switzerland, you should consider applying for the E4D Continuing Education Scholarship at ETH Zurich. The ETH Zurich prestigious scholarship program 2023 is sponsored and funded through the Sawiris Foundation for Social Development and the Swiss Agency for Development and Cooperation. This program is designed to enhance the knowledge and capability of eligible future leaders from countries that are participating in the program. This program aims to equip participants with the skills and ability to contribute to capacity development and poverty reduction in their home countries. The Engineering for Development (E4D) Continuing Education programs 2023 at Zurich University are aimed at academically trained specialists and managers who work in private or public enterprises in the fields of teaching, research, or consultancy.

The E4D Scholarship Programme 2023 is available to applicants from Least Developed Countries, Low-Income Countries, and Lower Middle-Income Countries who have completed an accredited master’s degree program. The Scholarship Programme in Switzerland will cover travel and living expenses for candidates who wish to enroll in continuing education programs at ETH Zurich. 

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập tại Thụy Sĩ, bạn nên cân nhắc đăng ký Học bổng Giáo dục thường xuyên E4D tại ETH Zurich. Chương trình học bổng danh giá ETH Zurich 2023 được tài trợ và tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Xã hội Sawiris và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ. Chương trình này được thiết kế để nâng cao kiến thức và năng lực của các nhà lãnh đạo tương lai đủ điều kiện từ các quốc gia đang tham gia chương trình. Chương trình này nhằm mục đích trang bị cho người tham gia các kỹ năng và khả năng đóng góp vào việc phát triển năng lực và xóa đói giảm nghèo ở nước họ. Các chương trình Giáo dục thường xuyên về Kỹ thuật Phát triển (E4D) năm 2023 tại Đại học Zurich nhằm vào các chuyên gia và nhà quản lý được đào tạo về mặt học thuật làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc công cộng trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoặc tư vấn.


Chương trình học bổng E4D 2023 dành cho các ứng viên từ các quốc gia kém phát triển nhất, các quốc gia có thu nhập thấp và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ được công nhận. Chương trình Học bổng tại Thụy Sĩ sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt cho những ứng viên muốn đăng ký vào các chương trình giáo dục thường xuyên tại ETH Zurich.

E4D Continuing Education Scholarship 2023 Details:
 • Scholarship Host Country: Switzerland
 • Host Institution: ETH Zurich
 • Scholarship Value: Fully Funded
 • Eligibility: Nationals of Developing Countries
 • Deadline: 30 April 2023
Benefits of E4D Continuing Education Scholarship 2023:

The Engineering for Development Scholarship 2022 provides successful applicants with the following benefits:

 • Round airfare tickets (max. 2’000 CHF)
 • Visa fees
 • Living allowance
 • Tuition fee waiver (730 CHF per semester)
Eligibility Criteria for E4D Continuing Education Scholarship 2023 in Switzerland:
 1. Candidates must have a completed and recognized Master’s degree from a university and proof professional working experience of at least two years.
 2. Candidates must have a minimal English Language Proficiency of TOEFL level C1.
 3. Candidates need to be accepted by the Institution for Continuing Education, ETH Zurich.
Required Documents:
 • Completed application form
 • Candidate CV/Resume 
 •  MSc or Masters Diploma & academic transcripts
 •  1-2 page motivation letter 
 • Two professional references
 • Formal admission letter by the School for Continuing Education confirming that the applicant is admitted to the MAS, DAS or CAS program for the respective semester.
 • Employment Certificate. 
 • Certificate of English.
Deadline:

The deadline to apply for Engineering for Development (E4D) Continuing Education Scholarship 2023 in Switzerland is 30 April 2023.

How to apply for E4D Continuing Education Scholarship in Switzerland?

There are two stages to the application process.

 1. You must apply for a MAS, DAS, or CAS program.
 2. After your acceptance into the MAS, DAS, or CAS program, Apply to the E4D scholarships program.

Students applying to an MAS, DAS or CAS program may expect to receive an answer in two to four weeks after submitting a complete application.

HẠN CUỐI: 30/4/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates