[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Trung Quốc (CSC) Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Công Nghệ Thẩm Dương 2023

 

[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Trung Quốc (CSC) Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Công Nghệ Thẩm Dương 2023

HẠN CUỐI: 10/3/2023
Dự án tuyển sinh sau đại học cấp cao của Đại học Công nghệ Thẩm Dương năm 2023

Dự án "Sau đại học cấp cao" của Học bổng Chính phủ Trung Quốc nhằm mục đích phát huy đầy đủ vai trò của Học bổng Chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy việc xây dựng các trường đại học "Hạng nhất kép" và tuyển chọn sinh viên quốc tế có nền tảng học vấn xuất sắc, năng lực chuyên môn và tiềm năng phát triển trong tương lai. Là một tổ chức học bổng của chính phủ Trung Quốc, Đại học Công nghệ Thẩm Dương có thể giới thiệu những ứng viên đáp ứng yêu cầu của dự án. Phương pháp áp dụng cụ thể như sau:

1. Giới thiệu về Đại học Công nghệ Thẩm Dương

Vui lòng tham khảo trang web chính thức của Đại học Công nghệ Thẩm Dương (Link)

2. Yêu cầu cơ bản đối với ứng viên
    3. Đối tượng và thời hạn tài trợ

    Đối tượng: Sinh viên sau đại học

    Thời gian tài trợ: 2,5-3 năm học

    4. Nội dung và tiêu chuẩn học bổng

    Miễn học phí;

      Cung cấp chỗ ở miễn phí trong khuôn viên trường;

        Cung cấp sinh hoạt phí 3.000 nhân dân tệ/tháng;

          Cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện cho sinh viên quốc tế đến Trung Quốc.Công dân không phải người Trung Quốc, có sức khỏe tốt

          Yêu cầu về trình độ học vấn và độ tuổi: Sinh viên tốt nghiệp đại học (hoặc sinh viên mới tốt nghiệp đại học), với điểm xuất sắc, chuyên ngành đại học liên quan đến chuyên ngành thạc sĩ ứng dụng và dưới 35 tuổi;

          Yêu cầu ngoại ngữ: HSK cấp 4 trở lên. Những người đã sử dụng tiếng Trung Quốc làm ngôn ngữ giảng dạy để lấy bằng từ một trường đại học Trung Quốc không cần cung cấp chứng chỉ HSK.

              Theo quy định của Bộ Giáo dục, những người nhận học bổng chưa nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ được miễn học phí, sinh hoạt phí sẽ được thanh toán sau khi học sinh báo cáo nhập học.
              5. Hạn nộp hồ sơ

              Bây giờ cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2023.

              6. Quy trình đăng ký
              Bước 1: Nộp hồ sơ trên hệ thống CSC

              Đăng nhập vào hệ thống CSC (Link) để hoàn tất đăng ký và nộp đơn.

              Hãy chọn Loại B của chương trình du học.

              Số tổ chức chấp nhận của Đại học Công nghệ Thẩm Dương là 10144.

              Bước 2: Đăng ký trên trang web của Đại học Công nghệ Thẩm Dương

              Đăng nhập vào Nền tảng dịch vụ sinh viên quốc tế của Đại học Công nghệ Thẩm Dương (Link) để hoàn tất đăng ký và nộp đơn.

              7. Tài liệu đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc của Đại học Công nghệ Thẩm Dương năm 2023 dành cho sinh viên cao học
              8. Thông tin tuyển sinh chính

              Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung

              9. Lưu ý:

              Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc, sinh viên nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc không được phép nhận các học bổng khác (không bao gồm các khoản tiền thưởng một lần khác nhau) do chính phủ Trung Quốc các cấp và các tổ chức tuyển sinh thành lập cùng một lúc. Nếu vi phạm, tư cách nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ và học bổng của chính phủ Trung Quốc đã nhận phải được trả lại. Những người cố tình che giấu hỗ trợ tài chính của họ sẽ không được phép nộp đơn xin học bổng của chính phủ Trung Quốc trong vòng ba năm, ngoại trừ trường hợp bị loại.

              Vui lòng đảm bảo đăng ký trên Nền tảng dịch vụ sinh viên quốc tế của Đại học Công nghệ Thẩm Dương (Link) và hệ thống CSC (Link) cùng một lúc và nộp cùng một thông tin ứng dụng và các tài liệu, nếu không đơn xin học bổng là không hợp lệ.

              Vui lòng không gửi bất kỳ tài liệu giấy nào qua đường bưu điện.

              Người xin học bổng sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, nếu được duyệt thì phải cung cấp bản gốc bằng tốt nghiệp và bảng điểm để xác minh vào đầu học kỳ, sau khi xác minh đạt mới được làm thủ tục nhập học, những người không qua xác minh sẽ không được nhập học và phải tự túc mua vé trong thời hạn visa còn hiệu lực.

              Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh toàn cầu, nếu học sinh quốc tế không thể nhập học vào học kỳ mùa thu năm 2023, trường chúng tôi sẽ tiếp tục giảng dạy trực tuyến và thời gian giảng dạy sẽ được sắp xếp theo giờ Bắc Kinh. Ứng viên được yêu cầu xem xét cẩn thận liệu họ có thể nhận được các phương pháp và thời gian giảng dạy trực tuyến dựa trên tình hình thực tế của bản thân trước khi đăng ký hay không.

              10. Thông tin liên hệ

              Địa chỉ: Trường Giáo dục Quốc tế, Đại học Công nghệ Thẩm Dương, Số 6 Đường Trung Bình Nam Bình, Quận Hồ Nam, Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

              Mã vùng: 110159

              ĐT: 0086-024-24681032

              Email: songchangzhen@qq.com

              URL: Link

              HẠN CUỐI: 10/3/2023

              Post a Comment

              Previous Post Next Post

              Bitcoin

              Updates