[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Tại Brunel University London: Brunel Sanctuary Scholarship 2023

 

[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Tại Brunel University London: Brunel Sanctuary Scholarship 2023

HẠN CUỐI: 31/3/2023
Deadline: March 31, 2023
Apply for the Brunel Sanctuary Scholarship at Brunel University London. The Brunel Sanctuary scholarship is dedicated to individuals who have fled persecution and are seeking asylum in the UK. This scholarship aims to give people under this category the opportunity to attend higher education in the United Kingdom. Introduced in 2018, the scholarship programme is open to refugees who have received or are eligible to secure an offer to study on a full time Undergraduate course starting in September 2023.
The Brunel Sanctuary Scholarship is offered for the full length of an undergraduate degree programme. Recipients for the scholarship will receive a full fee waiver to study a 4 year maximum undergraduate degree of their choice at Brunel University. Apart from the full tuition fee waiver, successful applicants will receive free single occupancy accommodation in one of Brunel’s Halls of Residence’s in standard halls for up to 52 weeks.

For the 20233 Academic year, the Brunel University is offering a total of 5 scholarships to eligible students who have secured admission for their preferred programme at the University.

Nộp đơn xin học bổng Brunel Sanctuary tại Đại học Brunel London. Học bổng Brunel Sanctuary dành riêng cho những cá nhân đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp và đang xin tị nạn ở Vương quốc Anh. Học bổng này nhằm mục đích mang đến cho những người thuộc danh mục này cơ hội theo học giáo dục đại học ở Vương quốc Anh. Được giới thiệu vào năm 2018, chương trình học bổng dành cho những người tị nạn đã nhận được hoặc đủ điều kiện để nhận được lời mời theo học khóa học Đại học toàn thời gian bắt đầu vào tháng 9 năm 2023.

Học bổng Brunel Sanctuary được cung cấp cho toàn bộ thời gian của chương trình cấp bằng đại học. Người nhận học bổng sẽ được miễn toàn bộ lệ phí để theo học chương trình đại học tối đa 4 năm do họ lựa chọn tại Đại học Brunel. Ngoài việc miễn toàn bộ học phí, những ứng viên thành công sẽ nhận được chỗ ở miễn phí cho một người tại một trong các Ký túc xá của Brunel trong các ký túc xá tiêu chuẩn trong tối đa 52 tuần.

Đối với năm học 20233, Đại học Brunel sẽ trao tổng cộng 5 suất học bổng cho những sinh viên đủ điều kiện đã đảm bảo được nhận vào học chương trình ưu tiên của họ tại trường Đại học.

Benefits

If you are selected for the program, you will benefit from the following

 • You will receive a full tuition fee waiver per year, for the full duration of your chosen course.
 • Selected applicants will receive allocation and payment for an on campus standard room accommodation per year for a maximum of 52 weeks
 • Your accommodation will be paid for, for a maximum of four years for a full time Undergraduate course. This may include the foundation year or for five years of a sandwich course
Eligibility
The scholarship programme is open to applicants who meet all the following eligibility criteria:
 • Scholarships are open to all students who meet the academic and immigration criteria regardless of their countries of origin
 • You must be applying to study for a full time Undergraduate course at Brunel University.
 • Has an immigration status listed above, which would also permit registration at Brunel University London.

To be eligible for the scholarship, applicants must have the following immigration status and meet additional eligibility requirements

 • Candidates with asylum Seeker-approved application
 • Applicants with refugee status obtained (this includes the Syrian Vulnerable Person Relocation Scheme or similar schemes).
 • Candidates with discretionary Leave to Remain as the result of an asylum claim.
 • Applicants under Humanitarian Protection.
 • Candidates with the Immigration settlement in the UK status as a result of the Family Reunion scheme.
 • Applicants with the Limited leave to remain in the UK as a family member of a refugee status.
 • Those with Limited leave to remain status granted on Human Rights grounds.
Application
 • Remember, to be considered for the scholarship, you must apply and secure admission for your preferred undergraduate degree programme at Brunel University
 • You must then complete the online scholarship application form. Applicants must be able to verify their immigration status and are required to provide evidence in the form the following
  • Biometric Residence Permit (BRP)
  • Home office letter confirming immigration status
  • Passport with vignettes
  • An application registration card (asylum)
  • Applicants will be required to submit all evidence alongside their scholarship application.

For more information, visit the official website here

HẠN CUỐI: 31/3/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates