[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại King’s Business School 2023

 

[UK] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại King’s Business School 2023

HẠN CUỐI: 28/2/2023
King’s Business School is pleased to offer International PhD Studentships in Climate Finance. Applications are open for the academic year 2023-2024. The studentship can be applied for by all international as well as British students who undertake PhD study in Climate Finance at the King’s Business School. The applicants must have a degree in Finance, Economics, Mathematics, or similar, a strong quantitative background, and knowledge of statistical software are eligible. The studentship will cover tuition fees, a stipend of £22,000 per annum, and other opportunities.  Ranked 35th globally by QS World University Rankings and 35th in the UK by THE World University Rankings, the King’s Business School is the business school of King’s College London in London. It is a constituent academic faculty of the university. Its location provides its students unlimited opportunities for collaboration, research, and developing of their career prospects.
Trường Kinh doanh của King hân hạnh cung cấp Học bổng Tiến sĩ Quốc tế về Tài chính Khí hậu. Các ứng dụng được mở cho năm học 2023-2024. Tất cả sinh viên quốc tế cũng như sinh viên Anh đang theo học chương trình Tiến sĩ về Tài chính Khí hậu tại Trường Kinh doanh của King đều có thể đăng ký học bổng. Các ứng viên phải có bằng Tài chính, Kinh tế, Toán học hoặc tương tự, nền tảng định lượng vững chắc và kiến ​​thức về phần mềm thống kê mới đủ điều kiện. Học bổng sinh viên sẽ trang trải học phí, khoản trợ cấp £22.000 mỗi năm và các cơ hội khác. Xếp thứ 35 trên toàn cầu theo Xếp hạng Đại học Thế giới QS và thứ 35 tại Vương quốc Anh theo Xếp hạng Đại học Thế giới, Trường Kinh doanh của King là trường kinh doanh của Đại học King's College London ở Luân Đôn. Nó là một khoa học thuật cấu thành của trường đại học. Vị trí của nó cung cấp cho sinh viên cơ hội hợp tác, nghiên cứu và phát triển triển vọng nghề nghiệp không giới hạn.


Application Deadline: The scholarship applications will close on 28th February 2023.

Brief Description
 • University or Organization: KCL – King’s Business School
 • Department: NA
 • Course Level: Postgraduate Research
 • Award: Tuition fee and Stipend
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Home and International
 • The award can be taken in the United Kingdom

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from the UK and other foreign countries are eligible to apply. 
 • Eligible Course or Subjects: PhD programme in climate finance at the King’s Business School of King’s College London can be applied for. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have a strong quantitative background.
 • The applicants must have knowledge of statistical software (such as SAS, and Stata) or computer programming languages (such as Python, C/C++, and Matlab).
How to Apply
 • How to Apply: PhD students interested to apply for the scholarship must first apply for admission. All eligible candidates will be considered for the scholarship. 
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Letter of interest
 • Detailed CV 
 • One academic reference letter 
 • Transcripts of previous qualifications
 • Research Proposal 
 • Admission Requirements: The applicants must have a Bachelor’s degree with 2:1 in a quantitative subject and a Master’s degree with merit, typically in the field of Finance, Economics, Mathematics, Applied Mathematics, Engineering, or similar.
 • Language Requirement: The applicants must meet the postgraduate taught English proficiency requirements of the school. 
Benefits

The King’s Business School will provide the selected students following benefits: 

 • Tuition fees
 • An annual stipend of £22,000 per annum
 • A generous annual conference and training grant
 • Additional paid teaching opportunities

 

HẠN CUỐI: 28/2/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates