[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân President’s Scholar Awards Tại Đại Học Cedarville 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân President’s Scholar Awards Tại Đại Học Cedarville 2023

HẠN CUỐI: 31/7/2023
To recognize the academic achievements of outstanding students, Cedarville University is proud to announce the President’s Scholar Awards for the academic year 2023-2024 in the USA. Domestic and international enrolled in any undergraduate programme taught at Cedarville University. These renewable scholarships range from $11,000 to $22,000 per year based on high school credentials. Selection will be made on the admission application. Chartered by the state of Ohio, approved by the Ohio Board of Regents, and accredited by the Higher Learning Commission, Cedarville University is a private Baptist university in Cedarville, Ohio. It ranks between 501st – 600th positions in the US College Rankings by The Times Higher Education 2022.
Nhằm ghi nhận thành tích học tập của các sinh viên xuất sắc, Đại học Cedarville tự hào công bố Giải thưởng Học giả của Tổng thống (President’s Scholar Awards) năm học 2023-2024 tại Hoa Kỳ. Trong nước và quốc tế đăng ký vào bất kỳ chương trình đại học nào được giảng dạy tại Đại học Cedarville. Những học bổng có thể gia hạn này dao động từ $11,000 đến $22,000 mỗi năm dựa trên bằng cấp trung học. Lựa chọn sẽ được thực hiện trên đơn xin nhập học. Được cấp phép bởi bang Ohio, được Hội đồng Quản trị Ohio chấp thuận và được Ủy ban Giáo dục Đại học công nhận, Đại học Cedarville là một trường đại học Baptist tư nhân ở Cedarville, Ohio. Nó xếp hạng giữa các vị trí thứ 501 - 600 trong Bảng xếp hạng Đại học Hoa Kỳ theo The Times Higher Education 2022.


Application Deadline: July 31

Brief Description
 • University or Organization: Cedarville University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $22,000 per year
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA.

Eligibility
 • Eligible Countries: All international and American national students are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate programmes taught at Cedarville can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have impressive academic achievements.
How to Apply
 • How to Apply: Admission applications can be made via the official application portal of the university. All eligible students will be considered.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Official academic transcripts
 • Affidavit of Financial Support
 • Admission Requirements: Students must meet the undergraduate admission requirements of the university.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL IBT – 80
 • IELTS – 6.5
Benefits

Cedarville University will extend a $11,000-$22,000 scholarship to selected undergraduate students.

HẠN CUỐI: 31/7/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates