[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Boston 2024

 

[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Boston 2024

HẠN CUỐI: 1/12/2023

The United States is a top destination for students seeking an undergraduate degree. With its world-renowned universities, fully funded scholarship opportunities, and vibrant student culture, the US provides students with a unique and rewarding educational experience. To support international students in their studies, many universities in the US offer undergraduate scholarships.

Applications are now invited for undergraduate Scholarships at Boston University USA. These funded scholarships are awarded to bright young minds from across the world. Young people who are intellectually creative and demonstrate potential are encouraged to apply.

Undergraduate Scholarships provide financial assistance and help students offset the costs associated with studying in the US. With an undergraduate scholarship, students can focus on their studies and take full advantage of the exceptional resources and fully funded opportunities available to them in the US. So, if you’re looking to pursue an undergraduate degree and receive financial support, consider studying in the USA and explore your options for undergraduate scholarships today!

Hoa Kỳ là một điểm đến hàng đầu cho sinh viên tìm kiếm một văn bằng đại học. Với các trường đại học nổi tiếng thế giới, các cơ hội học bổng được tài trợ toàn bộ và nền văn hóa sinh viên sôi động, Hoa Kỳ mang đến cho sinh viên trải nghiệm giáo dục độc đáo và bổ ích. Để hỗ trợ sinh viên quốc tế trong học tập, nhiều trường đại học ở Mỹ cung cấp học bổng bậc đại học.


Các ứng dụng hiện đang được mời cho Học bổng đại học tại Đại học Boston Hoa Kỳ. Những học bổng được tài trợ này được trao cho những bộ óc trẻ thông minh từ khắp nơi trên thế giới. Những người trẻ tuổi có trí tuệ sáng tạo và thể hiện tiềm năng được khuyến khích nộp đơn.


Học bổng bậc Đại học cung cấp hỗ trợ tài chính và giúp sinh viên bù đắp các chi phí liên quan đến việc học tập tại Mỹ. Với học bổng bậc đại học, sinh viên có thể tập trung vào việc học của mình và tận dụng tối đa các nguồn lực đặc biệt cũng như các cơ hội được tài trợ đầy đủ dành cho họ tại Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu bạn đang muốn theo đuổi bằng đại học và nhận hỗ trợ tài chính, hãy cân nhắc việc học tập tại Hoa Kỳ và khám phá các lựa chọn học bổng đại học của bạn ngay hôm nay!

About Undergraduate Scholarship at Boston University:

These undergraduate scholarships in Boston University USA are offered Under the Trustee Scholars Program.  Boston University USA is among some of the finest in the country. Martin Luther King Jr. is among some of its notable alumni. It offers more than 300 programs of study.

Times Higher Education ranked the university at number 18 for employability in the United States. Scores of international students enroll in the university every year, making it the right choice for anyone looking to study in a culturally rich environment.

Brief Description:
 • Location: USA
 • Host institute: Boston University
 • Program type: Scholarship
 • Program level: undergraduate
 • Scholarship type: fully funded
 • Number of Scholarships: 20
 • Deadline: 1 December 2023

To avail of this undergraduate Scholarship in the USA, applicants will first have to apply and be admitted into one of the undergraduate programs at Boston University.

Eligibility Criteria:
 • Applicants must have a good academic record.
 • Applicants must be in the top rankings of their high school class.
 • Applicants should Have great SAT and ACT scores.
Benefits of USA Undergraduate Scholarship:
 1. Complete tuition fee
 2. Essential student fee
Available Colleges/fields of study:
 • College of Communication
 • Frederick S. Pardee School of Global Studies
 • College of General Studies
 • College of Arts and Sciences
 • College of Engineering
 • College of Fine Arts
 • Questrom School of Business
 • Wheelock School of Education and Human Development
How to Apply for Undergraduate Scholarships in the USA?
 • Applicants will have to apply to the undergraduate program at BU first.
 • They will then have to complete the Trustee Scholarship Essay on the Common or Coalition Application

Application Link

Must visit the official website for more information about the Essay Topics and process.

Deadline: 

01 December 2023 is the last date to apply for the Undergraduate Scholarship at Boston University USA.

HẠN CUỐI: 1/12/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates