[USA] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Utah Valley 2023

 

[USA] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Utah Valley 2023

HẠN CUỐI: 1/3/2023
Committed to creating opportunities systematically for as many people as possible, Utah Valley University is proud to announce the Non-Residents Freshman Scholarships for the academic year 2023-2024. This scholarship is purely an academic merit award for bachelor degree freshman students at Utah Valley University for non-resident programmes. Full and partial tuition fee scholarships for up to 2 to 8 semesters will be awarded on the basis of GPA, SAT, and ACTS scores. Utah Valley University is a public university in Orem, Utah. Utah Valley University is ranked between 94th -122nd in Regional Universities West with the sole mission to achieve students’ success above anything else.
Cam kết tạo cơ hội một cách có hệ thống cho càng nhiều người càng tốt, Đại học Thung lũng Utah tự hào công bố Học bổng dành cho sinh viên năm nhất không cư trú cho năm học 2023-2024. Học bổng này hoàn toàn là một giải thưởng thành tích học tập dành cho sinh viên năm nhất cử nhân tại Đại học Thung lũng Utah cho các chương trình không cư trú. Học bổng toàn phần và một phần học phí cho tối đa 2 đến 8 học kỳ sẽ được trao dựa trên điểm GPA, SAT và ACTS. Đại học Thung lũng Utah là một trường đại học công lập ở Orem, Utah. Đại học Utah Valley được xếp hạng từ 94 đến 122 trong các trường Đại học Khu vực phía Tây với sứ mệnh duy nhất là đạt được thành công của sinh viên hơn bất kỳ điều gì khác.


Application Deadline: Students must have submitted their admission application by 1st March 2023.

Brief Description
 • University or Organization: Utah Valley University
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: Tuition fee
 • Number of Awards: 20
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA.
Eligibility
 • Eligible Countries: All international and home country students are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Non-resident’s bachelor degree programmes offered at Utah Valley can be undertaken.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must submit ACT and SAT scores.
 • The applicants must have a CGPA of 3.5-3.6.
How to Apply
 • How to Apply: Students must log in to the application portal of the university and complete their application portal. All eligible students will be considered.
 • Supporting Documents: The students are required to submit official copy of high school transcripts.
 • Admission Requirements: Applicants must submit all necessary documents required at the time of applying.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL IBT – 66 or higher
 • IELTS – 6.0
Benefits

The students that will be selected will be paid this scholarship award towards their tuition fee in the following format:

 • Presidential – Full tuition fee for up to 8 semesters
 • Exemplary – $6,200 per semester for up to 8 semesters
 • Non-Resident Waiver – $5,000 per semester for 2 semesters
HẠN CUỐI: 1/3/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates