[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Guelph 2023

 

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Guelph 2023

HẠN CUỐI: 1/6/2023
Interested in conducting research in Sustainable Food Engineering related to post-harvest food processing and manufacturing? The University of Guelph is offering the Barrett Family Graduate International Scholarships for the academic year 2023-2024. The award aims to aid and train the next generation of leaders and skilled researchers in sustainable food engineering. The applicants must apply for doctoral-level studies in the field at the College of Engineering and Physical Sciences. International and Canadian students are both eligible to win this $20,000 award. Five winners will be selected. The University of Guelph, founded in 1964, is a comprehensive public research university in Guelph, Ontario, Canada. The university is a research-intensive, learner-centered university whose core value is the pursuit of truth. It ranks 497th in Best Global Universities.
Quan tâm đến việc tiến hành nghiên cứu về Kỹ thuật thực phẩm bền vững liên quan đến chế biến và sản xuất thực phẩm sau thu hoạch? Đại học Guelph đang trao Học bổng quốc tế dành cho sinh viên tốt nghiệp Barrett Family cho năm học 2023-2024. Giải thưởng nhằm mục đích hỗ trợ và đào tạo thế hệ lãnh đạo và nhà nghiên cứu lành nghề tiếp theo trong lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm bền vững. Các ứng viên phải đăng ký học tiến sĩ trong lĩnh vực này tại Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật và Vật lý. Sinh viên quốc tế và sinh viên Canada đều đủ điều kiện để giành được giải thưởng trị giá 20.000 đô la này. Năm người chiến thắng sẽ được chọn. Đại học Guelph, được thành lập năm 1964, là một trường đại học nghiên cứu công lập toàn diện ở Guelph, Ontario, Canada. Trường là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, lấy người học làm trung tâm với giá trị cốt lõi là theo đuổi sự thật. Nó xếp thứ 497 trong các trường đại học tốt nhất toàn cầu.


Application Deadline: The applications will close on 1st June 2023. 

Brief Description
 • University or Organization: University of Guelph
 • Department: College of Engineering and Physical Sciences
 • Course Level: Doctoral
 • Award: $20,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International and Home 
 • The award can be taken in Canada

Eligibility
 • Eligible Countries: Canadian and non-Canadian students can apply. 
 • Eligible Course or Subjects: Doctoral-level study programme at the School of Engineering at the College of Engineering and Physical Sciences at the University of Guelph can be applied for. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have Canadian-PR-PP or Non-Canadian-PR-PP citizenship status. 
How to Apply
 • How to Apply: Admission applications must be directed on the application portal of the university. To apply for the scholarship, interested applicants must submit the below-listed documents to the School of Engineering Awards Committee soe.gradawards@uoguelph.ca
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Two reference letters 
 • Research proposal 
 • Curriculum vitae 
 • Admission Requirements: The applicants must meet the entry requirements of the doctoral programme they wish to join at the University of Guelph. 
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.5 
 • CAEL – 70 
 • PTE – 60 
 • TOEFL IBT – 89
Benefits

The University of Guelph will be presenting this scholarship award of $20,000 each, payable over the first three semesters, to up to 5 doctoral students. 

HẠN CUỐI: 1/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates