[New Zealand] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Massey 2023

 

[New Zealand] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Massey 2023

HẠN CUỐI: 1/5/2023
A Great study opportunity, Awaits! Check out this NCUK@Massey Scholarship program and get help with financial support for your study. The University of Massey is accepting scholarship applications for the 2023/24 academic year. These are undergraduate scholarships open to international students intending to enroll in full-time undergraduate degree programs at Massey’s Albany, Manawatu, or Wellington campuses. The University of Massey offers excellent study opportunities and world-class education in New Zealand. It has a well-established reputation for academic leadership, research excellence, and innovative teaching grounded in real-world issues.
Một cơ hội học tập tuyệt vời, đang chờ đợi! Hãy xem chương trình Học bổng NCUK@Massey này và nhận hỗ trợ tài chính cho việc học của bạn. Đại học Massey đang nhận đơn xin học bổng cho năm học 2023/24. Đây là những học bổng đại học dành cho sinh viên quốc tế có ý định đăng ký vào các chương trình cấp bằng đại học toàn thời gian tại các cơ sở Massey’s Albany, Manawatu hoặc Wellington. Đại học Massey mang đến cơ hội học tập tuyệt vời và nền giáo dục đẳng cấp thế giới tại New Zealand. Nó có một danh tiếng tốt về lãnh đạo học thuật, nghiên cứu xuất sắc và giảng dạy sáng tạo dựa trên các vấn đề trong thế giới thực.

Application Deadline: 1 May 2023.

1 May (ahead of the July academic intake) and 1 October (ahead of the February academic intake).

Brief Description
 • University or Organization: University of Massey
 • Department: All
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $5,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 6
 • Nationality: International and Domestic
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility
 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: The scholarship will be awarded for a full-time, undergraduate degree
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants must have successfully completed either the International Foundation Year or the International Year One qualification through an approved NCUK Study Centre
 • Applicants must have an offer of a place to study full-time in a degree program at Massey University’s Albany, Wellington, or Palmerston North campus.
 • Applicants must have made an application to live on campus in a Massey Hall of Residence on either the Auckland, Wellington, or Manawatu campus had the application accepted, and paid the initial deposit for the accommodation.
 • Students must have completed an approved qualification at any NCUK Study Centre worldwide and be enrolled in a degree program at Massey University.
How to Apply

Apply to study at Massey.

 • How to Apply: To apply for scholarships, applicants will need to have the offer to study at Massey.
 • After getting a full-time study offer, applicants can apply for the NCUK@Massey Scholarship by access to the student portal.
 • Supporting Documents: Applicants must include the following with their application:
 • A personal statement
 • a copy of academic transcripts for your qualification completed at an NCUK Study Centre
 • Admission Requirements: Applicants must meet the entry requirements to be admitted to study undergraduate at Massey University, New Zealand.
 • Language Requirement: To study at Massey as an international student, students must meet the English language requirements. Massey recognizes these English language examinations:
 • International English Language Testing System (IELTS) – academic scores only
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Cambridge English Qualifications
 • NZCEL
 • Pearson Test of English (Academic)
Benefits

The University of Massey will provide all the following:

 • Up to six scholarships may be awarded annually.
 • The value of the scholarship is NZD$5,000.00 towards the cost of accommodation in a Massey-operated Hall of Residence. The tenure of the scholarship is one year.
HẠN CUỐI: 1/5/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates