[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Thiên Tân Bán Phần & Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Nam Khai - Nankai University 2023

 

[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Thiên Tân Bán Phần & Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Nam Khai - Nankai University 2023

HẠN CUỐI: 10/5/2023

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THIÊN TÂN

Đủ điều kiện 

     1. Ứng viên phải là công dân không phải người Trung Quốc, dưới 25 tuổi và có bằng tốt nghiệp trung học.

     2. Ứng viên đang đăng ký học chương trình cử nhân tại Đại học Nam Khai hoặc đã đăng ký chương trình cử nhân tại Đại học Nam Khai

Thủ tục nộp đơn 

1. Gửi đơn đăng ký trực tuyến trước ngày 10 tháng 5.

2. Phỏng vấn (Do các trường thông báo).

3.  Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký và được chính thức chấp nhận vào các chương trình của Đại học Nam Khai, thông tin của ứng viên sẽ được gửi cho ủy ban tuyển sinh sinh viên nước ngoài để xem xét. Chỉ sau khi được nhận vào Đại học Nam Khai, sinh viên mới có thể đủ điều kiện nhận học bổng.

4. Kết quả sẽ được thông báo thêm.

5. Vào đầu tháng 7, Văn phòng sinh viên quốc tế sẽ gửi cho các ứng viên  Thư chấp nhận cũng như Mẫu JW202 - Đơn xin thị thực du học Trung Quốc và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác qua đường bưu điện.

Hồ sơ bao gồm:

1. Vui lòng đăng ký tại Link và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến. (Chọn Tự tài trợ (Các trường cao đẳng khác))

2. Bằng cấp cao nhất. Nếu ứng viên là sinh viên đại học hoặc đã đi làm, họ cũng nên cung cấp Chứng nhận Xác minh Tuyển sinh Hiện tại hoặc nhân viên tại chỗ. Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Trung hoặc tiếng Anh, cần có bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

3. Bảng điểm chính thức. Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh, bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh là bắt buộc.

4. Tuyên bố cá nhân, bao gồm kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu, lý lịch cá nhân, tình hình tài chính, điểm mạnh cá nhân, v.v., được viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh (không dưới 300 từ).

5. Một thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh là bắt buộc.

6. Yêu cầu ứng viên phải có HSK cấp 4 trở lên.

7. Bản sao Phiếu khám sức khỏe cho người nước ngoài (được in bởi Cơ quan Kiểm dịch Trung Quốc - chỉ bắt buộc đối với những người có thời gian học tập tại Trung Quốc kéo dài hơn sáu tháng) được điền bằng tiếng Anh. Việc khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu khám sức khỏe cho người nước ngoài. Hồ sơ không đầy đủ hoặc không có chữ ký của bác sĩ điều trị, con dấu chính thức của bệnh viện hoặc ảnh niêm phong (đóng dấu) của người nộp đơn đều không hợp lệ. Kết quả khám sức khỏe sẽ có giá trị trong vòng sáu tháng. Tất cả các ứng viên vui lòng xem xét yếu tố này trong khi xác định thời điểm thực hiện kiểm tra y tế. Tải xuống tại:  Link Mặt khác, người nộp đơn có thể cung cấp giấy phép cư trú có ngày hết hạn sau ngày 15 tháng 5 của năm nộp đơn.

8. Bản sao Hộ chiếu.

9. Bản sao Biên lai lệ phí nộp đơn. Lệ phí nộp đơn cho bậc đại học là 400 CNY hoặc 75 đô la Mỹ, có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng sinh viên quốc tế, A101, Aichi House, Đại học Nankai hoặc chuyển đến tài khoản sau:

(a) Tài khoản Nhân dân tệ 

Tên tài khoản: Đại học Nam Khai

Tên ngân hàng: Ngân hàng Truyền thông, Chi nhánh Thiên Tân, Chi nhánh Đại học Nam Khai

SỐ SWT: COMMCNSHTJN

Số tài khoản: 120066032010149600156

(b) Tài khoản USD

Tên tài khoản: Đại học Nam Khai

Tên ngân hàng: Ngân hàng Truyền thông, Chi nhánh Thiên Tân, Chi nhánh Đại học Nam Khai

SỐ SWT: COMMCNSHTJN

Số tài khoản USD: 120066032146300000768

Khi gửi thanh toán, vui lòng nêu rõ rằng đây là Phí đăng ký tự hỗ trợ cũng như tên và quốc tịch của người nộp đơn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng phí đăng ký này là không hoàn lại.

Dù được nhận hay không, các tài liệu đăng ký trên sẽ không được trả lại.

Giá trị:

Học bổng toàn phần:34800 CNY /học sinh/năm

Học bổng bán phần:20000 CNY /học sinh/năm

Chính quyền thành phố Thiên Tân Đại học Nam Khai sẽ bảo lưu mọi quyền sửa đổi học bổng. Học bổng phải được áp dụng cho mỗi năm. 

Mẹo khác 

1. Đại học Nam Khai sẽ đánh giá thành tích của các sinh viên nhận học bổng hàng năm.

2. Sinh viên nhận học bổng thường không thể thay đổi chuyên ngành hoặc trường học.

Thông tin liên lạc 

Cô Lý

Văn phòng sinh viên quốc tế, Văn phòng trao đổi học thuật quốc tế

Đại học Nam Khai

ĐT: +86 22-23508825 / 22-23508686

Fax: +86 22-23509646

Địa chỉ: 94 Weijin Road, Tianjin, PRChina 300071

Email: nankaiss@163.com

Trang web:  Link

Hạn chót nộp đơn và địa điểm 

Hạn chót nộp đơn: Trước ngày 10 tháng 5

Link

HẠN CUỐI: 10/5/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates