[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Dundee 2023

 

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Dundee 2023

HẠN CUỐI: 31/8/2023
Getting a degree is always beneficial in a career, but it can be difficult with some financial barriers. To cover study expenses, the University of Dundee is offering Vietnam Anniversary Scholarships the academic year 2023-2024. The scholarship is open to candidates studying who reside in Vietnam. The applicants must be applying for an eligible undergraduate or postgraduate degree programme to be considered. Ideal candidates will have received an offer letter. Selected candidates will be awarded a scholarship worth £10,000.  The University of Dundee is a public research university based in Dundee, Scotland. The university was first established in 1881 as a university college and presently ranks 354th in QS World University Rankings 2023 and 339th in Best Global Universities.
Có được bằng cấp luôn có lợi trong sự nghiệp, nhưng nó có thể khó khăn với một số rào cản tài chính. Để trang trải chi phí học tập, Đại học Dundee cung cấp Học bổng kỷ niệm Việt Nam năm học 2023-2024. Học bổng dành cho các ứng viên học tập cư trú tại Việt Nam. Các ứng viên phải nộp đơn cho một chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học đủ điều kiện để được xem xét. Ứng viên lý tưởng sẽ nhận được thư mời. Các ứng viên được chọn sẽ được trao học bổng trị giá £10.000. Đại học Dundee là một trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại Dundee, Scotland. Trường được thành lập lần đầu tiên vào năm 1881 với tư cách là một trường cao đẳng đại học và hiện xếp thứ 354 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023 và thứ 339 trong các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu.


Application Deadline: 31st August 2023   

Brief Description
 • University or Organization: University of Dundee
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate or Postgraduate
 • Award: £10,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the United Kingdom

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from Vietnam can apply. 
 • Eligible Course or Subjects: Students can apply for an eligible undergraduate or postgraduate degree programme at the University of Dundee. 
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be currently residing in Vietnam. 
 • The applicants must have applied for an eligible degree program at the University of Dundee and received an offer for the same. 
 • The applicants must hold an international fee status. 
How to Apply
 • How to Apply: Students must apply for admission via the university portal. Applicants who meet the scholarship criteria will be considered automatically. 
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Current passport
 • Birth certificate
 • National ID card
 • Admission Requirements: The applicants must meet the entry requirements of their desired undergraduate or postgraduate degree programme. 
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.5 
 • PTE – 62 
 • Trinity ISE – ISE II Distinction
 • LanguageCert SELT – B2 
Benefits

The University of Dundee will be awarding the winning candidates a scholarship award amount of £10,000 towards their applied undergraduate or postgraduate study programme. 

HẠN CUỐI: 31/8/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates