[USA] Học Bổng Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Hardin – Simmons 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Hardin – Simmons 2023

HẠN CUỐI: 1/6/2023
Hardin–Simmons University is pleased to offer high-achieving international students the Presidents Scholarships for the academic year 2022-2023 in the USA. This scholarship is exclusively offered to international freshman students who have undertaken an undergraduate programme at Hardin-Simmons University. Scholarship awards will be presented based on the ACT/SAT/CLT scores and GPA of the students. The scholarship value is marked at $14,000. Hardin–Simmons University is a private Baptist university in Abilene, Texas. Hardin-Simmons University is ranked #41 in Regional Universities West. Hardin-Simmons University will be an innovative community of servant scholars engaging the minds and nurturing the spirits of future Christian leaders.
Đại học Hardin–Simmons hân hạnh mang đến cho các sinh viên quốc tế có thành tích cao Học bổng Hiệu trưởng cho năm học 2022-2023 tại Hoa Kỳ. Học bổng này dành riêng cho sinh viên năm nhất quốc tế đã theo học chương trình đại học tại Đại học Hardin-Simmons. Giải thưởng học bổng sẽ được trao dựa trên điểm ACT/SAT/CLT và điểm trung bình của học sinh. Giá trị học bổng được đánh dấu ở mức $ 14,000. Đại học Hardin–Simmons là một trường đại học Baptist tư nhân ở Abilene, Texas. Đại học Hardin-Simmons được xếp hạng #41 trong các trường đại học khu vực phía Tây. Đại học Hardin-Simmons sẽ là một cộng đồng sáng tạo gồm các học giả đầy tớ thu hút trí óc và nuôi dưỡng tinh thần của các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo trong tương lai.


Application Deadline: Students are requested to submit their admission applications by 1st June 2022 to be admitted for the fall semester

Brief Description
 • University or Organization: Hardin – Simmons University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $14,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA.

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from all overseas countries are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate programmes taught at Hardin-Simmons can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be freshman students.
 • The applicants are required to have scored 1230 on SAT, 26 on the ACT, or 81 on CLT.
How to Apply
 • How to Apply: Students are required to make their admission applications on the designated university portal. Students that meet the scholarship criteria will be considered or the scholarship upon admission application.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Statement of purpose
 • Transcripts of all secondary work
 • Admission Requirements: The applicants are required to have a 3.25 GPA.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL IBT – 79
 • IELTS – 6.5
 • Duolingo – 95
Benefits

Hardin – Simmons University will provide the selected students $14,000 towards the applied programme.

HẠN CUỐI: 1/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates