[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Northern Territory Government 2023

 

[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Northern Territory Government 2023

HẠN CUỐI: 31/12/2023
The Northern Territory Government is delighted to offer Australia’s NT Scholarships. This grant is designed for talented students from all over the world to study in Australia’s Northern Territory. The scholarships are open for International students to study undergraduate and postgraduate degree programmes in any field of study. The program promotes international education and training. Founded in 1978, The Northern Territory Government’s Study in Australia’s Northern Territory boosts international education and training for motivated candidates. It offers a range of degree programs, events, and exciting studying, living, and work experience opportunities available for international students.


Chính phủ Lãnh thổ phía Bắc rất vui mừng được cung cấp Học bổng NT của Úc. Khoản tài trợ này được thiết kế dành cho những sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới đến học tập tại Lãnh thổ phía Bắc của Úc. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào. Chương trình thúc đẩy giáo dục và đào tạo quốc tế. Được thành lập vào năm 1978, Nghiên cứu của Chính phủ Lãnh thổ phía Bắc tại Lãnh thổ phía Bắc của Úc thúc đẩy giáo dục và đào tạo quốc tế cho các ứng viên năng động. Nó cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng, sự kiện và các cơ hội trải nghiệm học tập, sinh sống và làm việc thú vị dành cho sinh viên quốc tế.

 Application Deadline: Applications are open throughout the year.

Brief Description
 • University or Organization: Northern Territory Government
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate and postgraduate degree program
 • Award: Up to $7500- $12000
 • Access Mode: Online
 • Numbers of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • Scholarships can be taken in Australia
 • Language: English

Eligibility 
 • International Students are eligible to apply for these scholarships except in Australia and New Zealand.
 • Scholarships are awarded in any discipline offered by the Government of the Northern Territory
 • submit their completed application to your NT education provider
 • have applied for and obtained an offer of admission to a NT education provider between 1 July
  2022 and 30 June 2023
 • have a demonstrated record of academic excellence, community engagement, and leadership
 • meet the NT education or training provider’s academic and English entry criteria
 • be planning to move to the NT from overseas or interstate 
How to Apply
Benefits

The scholarships are valued at:

 • vocational education and training: $7500
 • schools: $10 000
 • higher education: $12 000
HẠN CUỐI: 31/12/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates