[Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Tiến Sĩ Thomas A. Krug Geosyntec Memorial Scholarship Tại Đại Học Guelph 2023

 

[Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Tiến Sĩ Thomas A. Krug Geosyntec Memorial Scholarship Tại Đại Học Guelph 2023

HẠN CUỐI: 1/6/2023
The College of Engineering and Physical Sciences in Environmental or Water Resources Engineering is providing Thomas A. Krug Geosyntec Memorial Scholarship at the University of Guelph for the academic year 2023-2024. The scholarship aims to attract Canadian and international students who will participate in a PhD degree program in the College of Engineering and Physical Sciences in Environmental or Water Resources Engineering in Canada. The scholarship winner will receive one award of $10,000. The University of Guelph is a widely shared research institute in Guelph, Ontario, Canada. It shows 94 undergraduate degrees, 48 graduate programs, and six associate degrees in considerable extra specializations. It was based in 1964 behind the amalgamation of Ontario Agricultural College, the MacDonald Institute, and the Ontario Veterinary College, and has before increased to an institution of virtually 30,000 scholars and employs 830.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Vật lý về Kỹ thuật Môi trường hoặc Tài nguyên Nước đang cung cấp Học bổng Tưởng niệm Thomas A. Krug Geosyntec tại Đại học Guelph cho năm học 2023-2024. Học bổng nhằm thu hút sinh viên Canada và quốc tế, những người sẽ tham gia chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Vật lý về Kỹ thuật Môi trường hoặc Tài nguyên Nước ở Canada. Người giành được học bổng sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 10.000 đô la. Đại học Guelph là một viện nghiên cứu được chia sẻ rộng rãi ở Guelph, Ontario, Canada. Nó cung cấp 94 bằng đại học, 48 chương trình sau đại học và sáu bằng liên kết trong các chuyên ngành bổ sung đáng kể. Nó được thành lập vào năm 1964 sau sự hợp nhất của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Ontario, Viện MacDonald và Trường Cao đẳng Thú y Ontario, và trước đó đã tăng lên thành một tổ chức có gần 30.000 học giả và 830 nhân viên.


Application Deadline: 1 June 2023.

Brief Description
 • University or Organization: University of Guelph
 • Department: College of Engineering and Physical Sciences in Environmental or Water Resources Engineering
 • Course Level: PhD program
 • Award: $10,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 1
 • Nationality: Home and international
 • The award can be taken in Canada

Eligibility
 • Eligible Countries: Home and international are eligible to apply.
 • Acceptable Course or Subjects: The scholarship will be awarded for a PhD degree program in the College of Engineering and Physical Sciences in Environmental or Water Resources Engineering in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants entering a full-time MASc or PhD program offered by the College of Engineering and Physical Sciences in Environmental or Water Resources Engineering with a minimum 80% admission average. Preference will be given to students who demonstrate research interest in innovative technologies for remediation/treatment of soil, sediment, or groundwater contamination.
How to Apply
 • How to Apply: Students can register on the online portal or Common Application to complete their selected course application process at the University of GuelphAfter that, Students must email the documents to the School of Engineering Awards Committee at soe.gradawards@uoguelph.ca.
 • Supporting Documents: Students must have a research proposal of no longer than two pages outlining their research, a CV, and a reference letter.
 • Admission Requirements: Students must meet International Admission Requirements to study at the University of Guelph.
 • Language Requirement: Students must meet English Proficiency Requirements for the study program at the University of Guelph.
Benefits

The successful applicants will get one award of $10,000 (payable over three semesters) in the fall, and the recipient must be registered to receive.

HẠN CUỐI: 1/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates