[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Sungkyunkwan 2023

 

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Sungkyunkwan 2023

HẠN CUỐI: 24/6/2023
Sungkyunkwan University (SKKU) is one of the top private universities in Suwon, South Korea. It is ranked #99 in QS World University Rankings 2023. Founded in 1398, SKK University focused on creating a "harmonious society of perfected human beings". and as such, it has played a leading role in the development of Korean society. As a contemporary centre of higher education, SKK University has dedicated itself to the pursuit of excellence. We are fortunate to build on such a distinguished history and we are proud that SKK University is continuously being ranked amongst the world's best universities.

Giáo sư Jeon Jae Wook (Electrical and Computer Engineering) [https://scholar.google.com/citations?user=9z0SfKoAAAAJ...], Automation Lab, SKKU (Sungkyunkwan University) tuyển 3-4 sinh viên PhD/Combined (Master & PhD program) cho học kỳ mùa thu 2023.
Hướng nghiên cứu chính:
1. Vision:
- Vision tasks for autonomous vehicles.
- Intelligent traffic surveillance system (Fund: quỹ nghiên cứu SWStarLab http://swstarlab.kr/page/page02_02.php?c=lab38):
- Machine vision techniques for industry-level applications (Fund: chương trình nghiên cứu của Hyundai Motor)
- Image enhancement for adversary weather conditions: rain, snow, fog, etc.
- Synthetic image generation for various vision tasks.
- Development of computer vision on embedded systems.
2. Motion Control:
High-performance controller for BLDC motor
- 5DOF Industrial robot
- Machine failure prognosis
- Lab định kỳ tham gia các top conferences: ICCV, ECCV, CVPR.
Yêu cầu:
- Ưu tiên các bạn có background về: Computer Vision, Image Processing, Robotic, Control Theory, Deep Learning.
- Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc có điểm TOEIC/TOEFL tương đương (yêu cầu của trường).
- Học phí: 7,500,000 KRW/kỳ được chi trả hoàn toàn bởi nhà trường.
- Hỗ trợ hàng tháng: 1,000,000 KRW/tháng
- Thời gian làm việc: 10 am ~ 6 pm.
Starting Date:  Application acceptance starting from 06/03/2023 to 24/06/2023 for the Fall semester starting from 29/08/2023  
Bạn nào thấy thích hợp thì có thể liên hệ qua email phlong@skku.edu
HẠN CUỐI: 24/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates