[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Exeter 2023

 

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Exeter 2023

HẠN CUỐI: 31/8/2023
The University of Exeter is pleased to offer students a chance to complete their master’s study in the UK. They can apply for the Class of 2023 Progression International Scholarships for the academic year 2023-2024. International and domestic students are both eligible candidates for this scholarship award. The applicants must apply to a standalone master’s degree programme at the University of Exeter to be considered. The scholarship award will be worth 10% of the first-year tuition fee.

The University of Exeter, founded in 1855, is a public research university in Exeter, Devon, England, United Kingdom. Ranked 163rdin QS World University Rankings 2023, the university holds a mission to use the power of education and research to create a sustainable, healthy, and socially just future.

Đại học Exeter hân hạnh mang đến cho sinh viên cơ hội hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Vương quốc Anh. Họ có thể nộp đơn xin Học bổng Quốc tế Tiến bộ Lớp 2023 cho năm học 2023-2024. Sinh viên quốc tế và trong nước đều là những ứng cử viên đủ điều kiện cho giải thưởng học bổng này. Các ứng viên phải đăng ký chương trình cấp bằng thạc sĩ độc lập tại Đại học Exeter để được xem xét. Giải thưởng học bổng sẽ trị giá 10% học phí năm đầu tiên.

Đại học Exeter, được thành lập năm 1855, là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Exeter, Devon, Anh, Vương quốc Anh. Xếp thứ 163 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2023, trường đại học này có sứ mệnh sử dụng sức mạnh của giáo dục và nghiên cứu để tạo ra một tương lai bền vững, lành mạnh và công bằng về mặt xã hội.


Application Deadline: 31st August 2023 is the last date to apply for this scholarship.

Brief Description
 • University or Organization: University of Exeter
 • Department: NA
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: Tuition fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International and Domestic
 • The award can be taken in the United Kingdom

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from the UK and abroad can apply.
 • Eligible Course or Subjects: Students can apply for postgraduate programmes such as MA, MSc, MRes, MFA, LLM, PhD or MPhil at the University of Exeter.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must meet the entry requirements for their chosen postgraduate programme and enrol in 2023/24.
How to Apply
 • How to Apply: Students can log in to the university portal to apply for admission. Separate scholarship application is not required, all applicants will be considered automatically.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Transcript
 • Language proficiency proof
 • One recommendation
 • Personal statement
 • Admission Requirements: The students must meet the academic requirements of their desired postgraduate programme, i.e., typically a relevant bachelor’s degree certification.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • IELTS – 6.0
 • TOELF IBT – 87
 • PTE – 64
 • LanguageCert International ESOL SELT – B2
Benefits

The successfully selected candidates can expect to receive a scholarship award worth 10% of the first-year tuition fee by the University of Exeter.

HẠN CUỐI: 31/8/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates