[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Tiffin 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Tiffin 2023

HẠN CUỐI: 15/7/2023
Scholarships help strengthen your academic and career goals by removing financial barriers. In order to cover study expenses, Tiffin University is offering the Dean Grants for International Students for the session 2023/2024. The study is available to encourage and support high-achieving candidates commencing an undergraduate degree program at Tiffin University. Tiffin University is well-known throughout the United States for its superb academic programmes, competent teachers, and relaxing study environment. TU offers regionally accredited bachelor’s, master’s and doctorate degrees in business administration, criminal justice, education, humanities, and arts and sciences.
Học bổng giúp củng cố các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính. Để trang trải chi phí học tập, Đại học Tiffin đang cung cấp Học bổng Hiệu trưởng cho Sinh viên Quốc tế cho khóa học 2023/2024. Nghiên cứu này có sẵn để khuyến khích và hỗ trợ các ứng viên đạt thành tích cao bắt đầu chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Tiffin. Đại học Tiffin nổi tiếng khắp Hoa Kỳ với các chương trình học xuất sắc, đội ngũ giáo viên giỏi và môi trường học tập thư giãn. TU cung cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận trong khu vực về quản trị kinh doanh, tư pháp hình sự, giáo dục, nhân văn, nghệ thuật và khoa học.


Application Deadline:  The applications for this grant will be accepted only through July 15th.

Brief Description
 • University: Tiffin University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate degree
 • Awards: $12,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: International Students
 • The award can be taken in the USA

Eligibility            
 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate degree will be awarded in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Students must have a GPA of 2.85 – 3.199
 • Candidates must have high school certificates with an excellent academic record.
How to Apply        
 • How to Apply:  In order to apply for the opportunity, applicants must take admission in the undergraduate degree programme at Tiffin University.
 • Supporting Documents: You must submit all secondary schools or examination boards send original or attested copies of all transcripts, diplomas, mark sheets, and certificates directly to Tiffin University in an official, sealed envelope, and Copy of your passport
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must check all the entry requirements of the university.
 • Language Requirement: Candidates must have a Satisfactory TOEFL score (61 iBT) or IELTS score of 5 or iTEP score of 3.4                                                 
Benefits                                      

Tiffin University will cover an award amount of $12,000 to the successful candidates for an undergraduate degree.

HẠN CUỐI: 15/7/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates