[Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Alberta 2023

 

[Canada] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Alberta 2023

HẠN CUỐI: 31/12/2023
The University of Alberta is pleased to announce its Helen & Fred Bentley Forage Crops Graduate International Scholarships in Agricultural, Life & Environmental Sciences. The applications pathway for this opportunity is open for the academic year 2023-2024. The scholarship application can be made by international and Canadian students who want to enrol in a full-time master’s or doctoral program in the Faculty of Agricultural, Life & Environmental Sciences. The scholarship award is worth $7,000 and is subject to renewal upon achieving a GPA of 3.5. The University of Alberta is a public research university located in Edmonton, Alberta, Canada. The UAlberta was founded in 1908 by Alexander Cameron Rutherford and was the first premier of Alberta. It is ranked 110th in QS World University Rankings 2023 and 136th in Best Global Universities.
Đại học Alberta vui mừng thông báo Học bổng quốc tế dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành trồng trọt Helen & Fred Bentley về Khoa học Nông nghiệp, Đời sống & Môi trường. Lộ trình nộp đơn cho cơ hội này được mở cho năm học 2023-2024. Đơn xin học bổng có thể được thực hiện bởi các sinh viên quốc tế và Canada muốn đăng ký chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ toàn thời gian tại Khoa Khoa học Nông nghiệp, Đời sống & Môi trường. Giải thưởng học bổng trị giá 7.000 đô la và có thể được gia hạn khi đạt được điểm trung bình là 3.5. Đại học Alberta là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Edmonton, Alberta, Canada. UAlberta được thành lập vào năm 1908 bởi Alexander Cameron Rutherford và là thủ hiến đầu tiên của Alberta. Nó được xếp hạng 110 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023 và thứ 136 trong các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu.


Application Deadline: Scholarship applications are open. But students are required to observe department or course-specific application deadlines.

Brief Description
 • University or Organization: University of Alberta
 • Department: Faculty of Graduate Studies and Research
 • Course Level: Master or Doctoral
 • Award:$7,000
 • Number of Awards:2
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Domestic and International
 • The award can be taken in Canada

Eligibility
 • Eligible Countries: Canadian and foreign national students are eligible.
 • Eligible Course or Subjects: The applicants can apply for PhD studies at the University of Alberta.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must be registered in a full-time in masters or doctoral program in the Faculty of Agricultural, Life & Environmental Sciences.
 • The applicants must have a minimum GPA of 3.5.
How to Apply
 • How to Apply: The applicants must access the university portal to apply for admission. Interested students must contact their department for details on their application process for the scholarship.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Official transcripts
 • CV
 • Statement of Intent
 • Reference letters
 • Degree certificate
 • Admission Requirements: The applicants must meet the requirements for entering the department they want to join at the University of Alberta.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL IBT – 86
 • TOEFL PBT – 560
 • IELTS – 6.5
Benefits

The University of Alberta will award two students this scholarship worth $7,000 for masters or PhD study.

HẠN CUỐI: 31/12/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates