[Malaysia] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Cyberjaya 2023

 

[Malaysia] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Cyberjaya 2023

HẠN CUỐI: 30/6/2023

The scholarship program is open to international students. The students must have undertaken or enrolled in the Master in Physiotherapy programme at the University of Cyberjaya to be eligible to be considered for this scholarship. The scholarship award is valued at 65% of the tuition fee of the programme and will be presented in the form of a tuition fee waiver. The University of Cyberjaya is a private university established in 2005. The university exclusively has programmmes focused on healthcare fields of study. It is a top-tier university in Malaysia backed by over a decade of teaching excellence and is ranked in the top 401+ under the Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022.

Chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Các sinh viên phải thực hiện hoặc đăng ký chương trình Thạc sĩ Vật lý trị liệu tại Đại học Cyberjaya để đủ điều kiện được xem xét nhận học bổng này. Giải thưởng học bổng có giá trị bằng 65% học phí của chương trình và sẽ được trao dưới hình thức miễn học phí. Đại học Cyberjaya là một trường đại học tư thục được thành lập vào năm 2005. Trường đại học này độc quyền có các chương trình tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe. Đây là một trường đại học hàng đầu ở Malaysia được hỗ trợ bởi hơn một thập kỷ giảng dạy xuất sắc và được xếp hạng trong top 401+ theo Xếp hạng tác động của Times Higher Education (THE) 2022.

Application Deadline: The students must observe course-specific application deadlines, if any.

Brief Description
 • University or Organization: University of Cyberjaya
 • Department: NA
 • Course Level: Masters
 • Award: Tuition fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Malaysia

Eligibility
 • Eligible Countries: International students can apply.
 • Eligible Course or Subjects: Master of Physiotherapy offered at the University of Cyberjaya can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have an undergraduate degree from a recognized university.
How to Apply
 • How to Apply: Students can submit an online admission application. All eligible students will be considered automatically.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Certified True Copy of Birth Certificate
 • Certified True Copy of Identification Card
 • Certified True Copy of SPM / GCE O-Level Certificate
 • Certified True Copy of Transcript of Foundation / Matriculation / Diploma / GCE A-Level / STPM
 • Admission Requirements: Students must meet the academic requirements of their preferred programme.
 • Language Requirement: The students must provide English language proficiency proof.
Benefits

The winners of this scholarship will be provided a 65% tuition fee of the Master of Physiotherapy by the University of Cyberjaya.

HẠN CUỐI: 30/6/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates