[Toàn Quốc] Đại học Fulbright Việt Nam - Học Bổng Thạc Sĩ Chính Sách Công Chính Thức Mở Hồ Sơ 2023

 

[Toàn Quốc] Đại học Fulbright Việt Nam - Học Bổng Thạc Sĩ Chính Sách Công Chính Thức Mở Hồ Sơ 2023

HẠN CUỐI: 27/8/2023

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) - Đại học Fulbright Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2023 với 02 chuyên ngành: 
 
Chuyên ngành Phân tích Chính sách: https://fsppm.fulbright.edu.vn/vn/dao-tao/thac-si-chinh-sach-cong-phan-tich-chinh-sach/ 

Hướng đến ứng viên là:

  • Nhóm 1: Cán bộ đến từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ từ Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập.
  • Nhóm 2: Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp.
  • Nhóm 3: Cán bộ làm việc trong các cơ quan của Nhà nước Lào, có quốc tịch Lào.
Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý: https://fsppm.fulbright.edu.vn/vn/dao-tao/thac-si-chinh-sach-cong-lanh-dao-quan-ly/

Hướng đến các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

100% ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được mức học bổng từ 40% - 100% từ Chương trình. Chi tiết Thông báo tuyển sinh năm 2023.

HẠN CUỐI: 27/8/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates