[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Sussex 2023

 

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Sussex 2023

HẠN CUỐI: 15/7/2023
Fulfill all your career aspirations by pursuing your master’s degree in the UK at the University of Sussex through its MSc Jan Metzger International Scholarship in Artificial Intelligence and Adaptive Systems for the academic year 2022-2023. UK national and international students can apply for this scholarship to cover the tuition fee of the applied MSc programme at the University of Sussex. The scholarship will be dispensed as a tuition fee reduction of £11,275. The University of Sussex is a public research university, currently ranked 246th in QS Global World Rankings 2021, striving to carry out high-quality research that addresses real-world issues, pressing global policy agendas and business practices, develop current and aspiring leaders who will champion critical and original thinking.
Hoàn thành mọi nguyện vọng nghề nghiệp của bạn bằng cách theo đuổi bằng thạc sĩ tại Vương quốc Anh tại Đại học Sussex thông qua Học bổng quốc tế ThS Jan Metzger về Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thích ứng cho năm học 2022-2023. Sinh viên trong nước và quốc tế của Vương quốc Anh có thể đăng ký học bổng này để trang trải học phí cho chương trình Thạc sĩ ứng dụng tại Đại học Sussex. Học bổng sẽ được cấp dưới dạng giảm học phí £11,275. Đại học Sussex là một trường đại học nghiên cứu công lập, hiện xếp thứ 246 trong Bảng xếp hạng Thế giới Toàn cầu của QS năm 2021, nỗ lực thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao nhằm giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, thúc đẩy các chương trình nghị sự chính sách toàn cầu và thực tiễn kinh doanh, phát triển các nhà lãnh đạo hiện tại và đầy tham vọng, những người sẽ nhà vô địch tư duy phê phán và ban đầu.


Application Deadline: Applications of interested students must be received by the university by 15th July 2022, 23:59.

Brief Description
 • University or Organization: University of Sussex
 • Department: NA
 • Course Level: Master
 • Award: £11,275
 • Number of Awards: 1
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Domestic and International
 • The award can be taken in the United Kingdom.

Eligibility
 • Eligible Countries: UK and overseas students are both eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Artificial Intelligence and Adaptive Systems MSc or Artificial Intelligence and Adaptive Systems (with an industrial placement year) MSc programme offered at the University of Sussex can be applied.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must have been accepted to a full-time place in an eligible MSc programme at the University of Sussex.
How to Apply
 • How to Apply: Students must submit an admission application via the postgraduate application portal. Applications for the Jan Metzger Scholarship can be submitted here.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Personal statement
 • Degree certificates
 • Transcripts or grade
 • Academic reference
 • CV
 • Admission Requirements: The applicants must normally have an upper second-class (2.1) undergraduate honors degree.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
Benefits

The selected students will be awarded an £11,275 tuition fee reduction on the cost of the applied MSc programme at the University of Sussex.

HẠN CUỐI: 15/7/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates