[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Glasgow 2023

 

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Glasgow 2023

HẠN CUỐI: 31/12/2023

The University of Glasgow is inviting international students to apply for its International Leadership Scholarships in the UK. The University of Glasgow scholarship is awarded to International and EU (non-UK) young leaders who are academically exceptional and high achieving students. The University of Glasgow Scholarship 2023 in the UK provides an excellent opportunity for young people who are highly motivated and enthusiastic about their field of study. The University of Glasgow is offering 70 international scholarships to those students who intend to start a postgraduate taught Master’s program in any discipline at the University of Glasgow. The Leadership Scholarships in the UK will provide an amount of £10,000 towards the tuition fee. The University of Glasgow International Leadership Scholarship is a great opportunity for you. To be considered for the scholarships, you must hold an acceptance offer in an eligible course at the University of Glasgow. There is no separate scholarship application form required. 

Đại học Glasgow đang mời sinh viên quốc tế đăng ký Học bổng Lãnh đạo Quốc tế tại Vương quốc Anh. Học bổng của Đại học Glasgow được trao cho các nhà lãnh đạo trẻ Quốc tế và EU (không thuộc Vương quốc Anh), những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và xuất sắc. Học bổng Đại học Glasgow 2023 tại Vương quốc Anh mang đến cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ tuổi có động lực cao và nhiệt tình với lĩnh vực học tập của họ. Đại học Glasgow đang trao 70 suất học bổng quốc tế cho những sinh viên có ý định bắt đầu chương trình Thạc sĩ được giảng dạy sau đại học trong bất kỳ ngành học nào tại Đại học Glasgow. Học bổng Lãnh đạo tại Vương quốc Anh sẽ cung cấp số tiền £10.000 cho học phí. Học bổng Lãnh đạo Quốc tế của Đại học Glasgow là một cơ hội tuyệt vời cho bạn. Để được xem xét nhận học bổng, bạn phải có thư mời nhập học vào một khóa học đủ điều kiện tại Đại học Glasgow. Không có mẫu đơn xin học bổng riêng biệt được yêu cầu.

International Leadership Scholarship 2023 at the University of Glasgow Details:
 • Scholarship Host Country: United Kingdom UK.
 • Course Level: Postgraduate (Masters)
 • Host University: University of Glasgow, UK
 • Number of Scholarships: 70 Scholarships
 • Eligibility: International Students (non-UK)
 • Deadline: Varies
Benefits of Leadership Scholarship 2023 at the University of Glasgow:
 • All successful students would receive £10,000 towards the tuition fee.
Eligibility Criteria for University of Glasgow Scholarship 2023:
 • All international candidates from the above-mentioned countries are eligible.
 • You must have a bachelor’s degree.
 • Candidates are expected to have good academic records.
 • You must have received an acceptance offer from the University of Glasgow.
How to Apply for the University of Glasgow Leadership Scholarship 2023 in the UK?
 • There is no need for a formal scholarship application.
 • If you have an offer letter you will be automatically considered for the scholarship based on academic merit.

HẠN CUỐI: 31/12/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates