[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại State University Of New York At Oswego 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại State University Of New York At Oswego 2023

HẠN CUỐI: 15/11/2023

SUNY Oswego is a renowned institution that offers high-quality education, diverse programs, and a vibrant campus community. It boasts state-of-the-art facilities, experienced faculty, and a supportive learning environment. With a focus on experiential learning, SUNY Oswego provides its students with ample opportunities for research, internships, and community engagement. The campus is situated on the shore of Lake Ontario, providing students with a picturesque location to learn and grow. Students at SUNY Oswego acquire knowledge both in and outside of the classroom. Students are allowed to pursue their aspirations while receiving the individualised attention they merit. They provide carefully crafted on-campus and online programmes supported by committed hands-on learning opportunities and lots of faculty face time. Overall, studying at SUNY Oswego can provide students with a well-rounded and fulfilling college experience.

SUNY Oswego là một tổ chức nổi tiếng cung cấp giáo dục chất lượng cao, các chương trình đa dạng và một cộng đồng sôi động trong khuôn viên trường. Trường tự hào có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và môi trường học tập hỗ trợ. Tập trung vào học tập trải nghiệm, SUNY Oswego mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội nghiên cứu, thực tập và tham gia cộng đồng. Khuôn viên trường tọa lạc trên bờ hồ Ontario, mang đến cho sinh viên một địa điểm đẹp như tranh vẽ để học tập và phát triển. Học sinh tại SUNY Oswego tiếp thu kiến thức cả trong và ngoài lớp học. Học sinh được phép theo đuổi nguyện vọng của mình trong khi nhận được sự quan tâm cá nhân mà họ xứng đáng. Họ cung cấp các chương trình trực tuyến và trong khuôn viên trường được xây dựng cẩn thận được hỗ trợ bởi các cơ hội học tập thực hành đã cam kết và rất nhiều thời gian trực tiếp của giảng viên. Nhìn chung, học tập tại SUNY Oswego có thể mang đến cho sinh viên trải nghiệm đại học toàn diện và thỏa mãn.

Application Deadline: November 15, 2023

Brief Description
 • University or Organization: State University of New York at Oswego
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $16,000 (First-Year)
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the United States

Eligibility
 • Eligible Countries: Students from all countries are eligible.
 • Eligible Course or Subjects: All undergraduate degree courses offered by SUNY Oswego are eligible.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicant must be an international student.
 • The applicant must be enrolled in an undergraduate degree course or subject at SUNY Oswego.
 • The applicants must be accepted by the university.

Apply

HẠN CUỐI: 15/11/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates