[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học MIU City 2023

 

[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học MIU City 2023

HẠN CUỐI: 31/12/2023
To give much-deserved recognition to academically bright students, MIU City University is launching its International Gifted and Talented Scholarships, which will be awarded for the academic year 2023-2024. MIU City University is offering this scholarship to international graduate-level students enrolling at MIU. The applicants are required to enroll in an English language program to be considered. To apply, they must prepare an essay of motivation for studying and a CV. The scholarship award is valued at a 25% tuition fee of the applied and undertaken program at MIU. The MIU City University is an innovative American university recognized by the US Department of Education as an Accredited Postsecondary Institution and is li­censed by the Florida De­part­ment of Ed­u­ca­tion’s Com­mis­sion for In­de­pen­dent Ed­u­ca­tion (CIE).


Để ghi nhận xứng đáng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Đại học Thành phố MIU đang triển khai Học bổng Tài năng và Năng khiếu Quốc tế, sẽ được trao cho năm học 2023-2024. Đại học Thành phố MIU đang trao học bổng này cho sinh viên quốc tế bậc sau đại học đang theo học tại MIU. Các ứng viên được yêu cầu đăng ký vào một chương trình tiếng Anh để được xem xét. Để nộp đơn, họ phải chuẩn bị một bài luận về động lực học tập và CV. Giải thưởng học bổng có giá trị bằng 25% học phí của chương trình được áp dụng và thực hiện tại MIU. Đại học Thành phố MIU là một trường đại học sáng tạo của Hoa Kỳ được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận là Học viện Sau Trung học được Công nhận và được cấp phép bởi Ủy ban Giáo dục Độc lập (CIE) của Bộ Giáo dục Florida.

Application Deadline: The students must submit applications as per the course-specific application deadline, if any.
Brief Description
 • University or Organization: MIU City University
 • Department: NA
 • Course Level: Graduate
 • Award: Tuition fee
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA

Eligibility
 • Eligible Countries: International students.
 • Eligible Course or Subjects: Graduate-level programmes offered at MIU City University can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must demonstrate high performance and/or achievement in areas such as intellectual, creative, artistic, sports or leadership capacities, or in specific academic fields.
How to Apply
 • How to Apply: The applicants can apply for admission via the university portal. Eligible candidates will be considered automatically.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • an essay of 300 words explaining their motivation
 • Curriculum vitae
 • Admission Requirements: The applicants must have a relevant bachelor’s degree qualification and meet other course-specific requirements of the university.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • TOEFL IBT – 71
 • TOEFL PBT – 60
 • IELTS – 6.5
 • PET – 50
 • Duolingo – 100
 • MET –55
Benefits

The MIU City University will award the winning candidates a scholarship award equivalent to 25% tuition fee of the undertaken graduate programme.

HẠN CUỐI: 31/12/2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bitcoin

Updates