Outstanding international high school students have been presented with a wonderful opportunity to explore affordable study-abroad opportunities at Ball State University. It is offering the Global Distinction Scholarship for the academic year 2023-2024. The scholarship is exclusively for international students enrolling in an undergraduate-level study program at Ball State University. The applicants must have attained a GPA of 2.5. The scholarship award is valued at a total of $56,000 over up to 4 years of undergraduate study. Ranked 212thout of 443 National Universities, Ball State University is a public research university in Muncie, Indiana. The university portrays immense commitment to giving students a bright future.

Các học sinh trung học quốc tế xuất sắc đã có cơ hội tuyệt vời để khám phá các cơ hội du học với chi phí phải chăng tại Đại học Ball State. Nó đang cung cấp Học bổng Phân biệt Toàn cầu cho năm học 2023-2024. Học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình học bậc đại học tại Đại học Ball State. Các ứng viên phải đạt được điểm trung bình của 2.5. Giải thưởng học bổng trị giá tổng cộng $56,000 trong tối đa 4 năm học đại học. Xếp hạng 212 trong số 443 trường Đại học Quốc gia, Đại học Ball State là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Muncie, Indiana. Trường thể hiện cam kết to lớn mang đến cho sinh viên một tương lai tươi sáng.

Application Deadline: The scholarship applications are open. However, students are required to observe course-specific application deadlines.

Brief Description
 • University or Organization: Ball State University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $56,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA

Eligibility
 • Eligible Countries: International students are eligible to apply.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate-level programs offered at Ball State University can be applied for.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following/given criteria:
 • The applicants must maintain a cumulative grade point average (GPA) of 2.5.
How to Apply
 • How to Apply: Admission applications must be submitted via the university portal. All eligible applicants will be considered.
 • Supporting Documents: The students are required to present the following documents to the university:
 • Transcripts
 • Academic records
 • Passport copy
 • Financial statement
 • Admission Requirements: The students must meet the entry requirements of their desired course and have completed high school.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
 • Duolingo – 110 or higher
 • TOEFL – 79
 • IELTS – 6.5 Band
 • Pearson’s PTE – 53
Benefits

The Ball State University will award the scholarship winners a sum of $14,000 per year for a total of four-years, i.e., overall,$56,000.